Pakk, print og avansert pakkseddel på EDI

Flere av byggevarekjedene stiller nå krav om at leverandørene må merke sine leveranser med SSCC (Serial Shipping Container Code) og sende avansert elektronisk pakkseddel (EDI).

Vi har jobbet med tilsvarende løsninger til dagligvarebransjen i mange år og kan hjelpe deg!

SSCC-merking (Serial Shipping Container Code) gir full sporbarhet ved hjelp av en unik kode som benyttes til å merke og identifisere forsendelsen. Med SSCC-merking og tilhørende EDI-pakkseddel, vil kunden vite eksakt hvilke varer som befinner seg på pallen ved mottak. Løsningen bidrar til et sikkert og effektivt varemottak.

Som leverandør må dere skrive ut en etikett med unik SSCC-ID per pall (eller annen lastbærer) og koble denne til de ordrelinjene som befinner seg på pallen.

Den fysiske pakke- og merkeprosessen må altså knyttes tett sammen med den elektroniske dataflyten slik at man får koblet SSCC til ordrelinjene fra kunden, utført korrekt merking i pakkeprosessen og returnert SSCC-informasjonen i den elektroniske pakkseddelen.

bizClick logistics og vår EDI-løsning for byggevare kobles til bedriftens forretningssystem for å imøtekomme byggevarekjedenes krav.

Vi kan hjelpe deg med hele eller deler av prosessen:

  • EDI-ordre, -ordrebekreftelse, -pakkseddel og -faktura mot byggevarekjedene
  • Plukk- og pakk med SSCC-merking og datafangst for avansert pakkseddel
  • Plukksystem på Android nettbrett med strekkodelesere og print
  • Fullt ut integrert med ERP-systemet

Prosessen med ordrebehandling, pakking og merking varierer fra bedrift til bedrift. Vi er sikre på at våre erfaringer vil bidra til en effektiv løsning på denne utfordringen hos deg!

bizClick logistics – et Warehouse Management System som effektiviserer både små og store varelager.