Dagligvarebransjen


Dagligvarebransjen er stadig i vekst og omsetningen i Norge i 2020 var for første gang over 200 milliarder kroner. Logistikken omfatter flere ledd, så det er viktig at man har effektive løsninger. IntegrasjonsPartner har vært leverandør i bransjen siden selskapets start i 1997, og kan tilby flere ulike tjenester.

Noe av det første vi faktisk gjorde i IntegrasjonsPartner, var EDI med bruk av integrasjonsplattformen eSENTRAL. Dagligvarekjedene satte nemlig tidlig krav om EDI for å være leverandør. Bransjeformatet heter DEDIP2 og mest vanlig er meldingene ordre, ordrebekreftelse, avansert pakkseddel og faktura. Viktig her er blant annet informasjon om holdbarhet, batchnummer og SSCC. Dette har eSENTRAL selvfølgelig fullt ut støtte for, og eSENTRAL kan leveres både som skyløsning og lokalt installert sammen med ERP-systemet og støtter alle typer ERP-systemer. eSENTRAL kan også integrere andre interne og eksterne systemer, og i tillegg automatisere mange oppgaver. Alt dette gir selvsagt redusert tidsbruk og økt effektivisering. Sikkerhet og stabilitet er noe vi sterkt vektlegger og eSENTRAL har overvåking og avviksvarsling som sørger for høy tilgjengelighet. Et godt kundeeksempel på bruk av EDI i dagligvarebransjen ser du hos Ytterøy Kylling & Berika.

På lageret kan bizClick logistics være et svært nyttig lagerstyringssystem for å effektivisere hverdagen. Prosesser for varemottak, plukk og pakk, samt telling vil være nøye tilpasset virksomhetens prosesser. bizClick logistics har også støtte for blant annet batchnummerhåndtering og holdbarhet, og kan sørge for SSCC-fangst ved plukking og sending av varene. Les om Flemming Egg som bruker dette i deres dagligvarehandelen.

Benyttes tredjepartslager, kan eSENTRAL benyttes til effektiv integrasjon mellom det eksterne lageret og ERP-systemet. Istedenfor manuell behandling vil innkjøpsordre, plukk, telling og lagerstatus behandles elektronisk og automatisk. Dette sparer mye tid både for de på kontoret og hos tredjepartslageret.

Netthandelsplattformen eSHOP og ePORTAL kan bidra ytterligere til å akselerere salget og samtidig automatisere prosessene og dermed øke effektiviteten. Mye takket være eSENTRAL som sørger for tett integrasjon mot relevante systemer. Løsningene kan starte veldig enkelt og så kan man legge til funksjoner i takt med behovene. Viktig når det gjelder dagligvarehandel er blant annet holdbarhet og oppdatert lagerstatus. Slik at man får solgt varene i riktig rekkefølge. Her vises en kundereferanse hvor nettbutikkene til Solberg Hansen og Den Gyldne Bønne selger blant annet kaffe og te. Og ønsker å utfordre oss på hvor avansert en portal kan lages, så tar vi utfordringen på strak arm. Her kan du se hvordan ePORTAL benyttes i kyllingproduksjon.