Elektrobransjen


IntegrasjonsPartner har bred kompetanse og lang erfaring fra elektrobransjen. Faktum er at elektrobransjen er en av de første bransjene vi laget integrasjons- og EDI-løsninger for etter oppstarten i 1997. Som i alle bransjer er det viktig med løsninger som digitaliserer og automatiserer prosesser og oppgaver mest mulig. Dette reduserer kostnader og øker konkurranseevnen.

Bransjeforeningene er selv sterkt involvert i standardisering av prosesser og formater for å automatisere og forenkle.

 

EFO-/NELFO-formater

EFO (Elektroforeningen) og NELFO (landsforening i NHO som organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene) har inngått samarbeid om felles EDI-format for bransjen. EFO-/NELFO-formater benyttes i hovedsak mellom grossister og installatører og inneholder standardiserte formater for ordrebestillinger, ordrebekreftelser og fakturaer. I tillegg inngår også gjerne vare- og prisfiler, inkludert rabattfiler i slike EDI-løsninger. Med eSENTRAL kan vi oppdatere relevante systemer automatisk uten manuelle operasjoner.

 

Automatisk fakturagodkjenning

eSENTRAL kan også sørge for automatisk verifikasjon og godkjenning av fakturaen fra grossisten basert på at montøren henter ut varer tilordnet prosjekter. Mange bruker mye tid å gå gjennom og godkjenne slike fakturaer, så her er det mye tid å spare!

 

EFO E-standard 2.x

Mellom leverandører og grossister er EFO E-standard en mye benyttet standard. EFO E-standard er basert på EDIFACT D93A. Mer generell EDIFACT-baserte standard er også vanlig å se og vi kan også bistå med å lage implementasjonsguide – én standard som din virksomhet kan benytte mot alle leverandører.  Meldingene innkjøpsordre, ordrebekreftelse og faktura er oftest benyttet. Mange virksomheter benytter mye tid og ressurser på å oppdatere innkjøpsordrene med når varene er ventet inn på lager, så for å effektivisere kan eSENTRAL oppdatere innkjøpssystemet med nye datoer basert på oppdaterte ordrebekreftelser fra leverandørene.

 

EFO-basen

EFO-basen er en masterdatabase for elektroprodukter. Det vil derfor være tidsbesparende å ha en dynamisk integrasjon fra ERP- eller PIM-systemet til EFO-basen. eSENTRAL kan settes opp til automatisk gjøre oppdatering om bedriftens produktinformasjon.

 

Symbrio

Mange i elektrobransjen benytter Symbrio som innkjøpsportal. IntegrasjonsPartner har lang erfaring i å koble partnere til Symbrio.

 

eSHOP/ePORTAL

For de som ønsker en nettbutikk eller ønsker en mer generell kunde- eller leverandørportal, kan vi tilby eSHOP og ePORTAL.

 

bizClick logistics

Det er svært mye å spare på å effektive prosessene på lageret. Med bizClick logistics får du en enklere hverdag når du skal foreta varemottak og telling, plukke, pakke og sende varene til deres kunder.

 

Integrasjoner mellom systemer

I tillegg kan eSENTRAL selvsagt også gjøre integrasjoner mellom ulike interne og eksterne systemer. Man bør gjennomgå alle prosesser og identifisere de prosessene hvor mange bruker mest tid eller hvor det er flest feil, og begynne å lage integrasjoner som forenkler og effektiviserer mest. IntegrasjonsPartner har lang erfaring i å bistå med prosesskartlegging og å forslå løsninger som kan hjelpe våre kunder