Helse- og farmasibransjen


IntegrasjonsPartner har hatt kunder som er leverandører i helse- og farmasibransjen, i svært mange år. Ta derfor kontakt dersom dere ønsker tips og forslag på hvordan vi kan hjelpe dere å effektivisere med hjelp av våre smarte programvareløsninger.

EDI

Mange innen bransjen har offentlige kunder. Eksempelvis sykehus, laboratorier, forskningsinstitusjoner, høyskoler og universitet. Bruk av EHF-formater i EDI er derfor som regel et krav. EHF-meldinger som ofte benyttes er varekatalog, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura.

For grossister og andre som selger varer i denne bransjen, kan vi her selvsagt også tilby EDI-løsninger med eSENTRAL. Leverandører benytter gjerne EDIFACT-formater og meldinger her er gjerne ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura. Med eSENTRAL kan man digitalisere og automatisere hele salgs- og innkjøpsprosessen.

Service management

Tilbyr man service på utstyret som selges, for eksempel laboratorieutstyr, har man som regel et system for service management. eSENTRAL kan gjøre settes opp til å gjøre integrasjoner mot ERP-systemet for å spare tid og redusere antall manuelle dobbeltregistreringer. De vi vanligvis ser av integrasjoner er:

  • Grunndata (kunder, produkter og priser) fra ERP-systemet til service management-systemet
  • Serviceoppdrag/ordre fra service management-systemet til ERP-systemet

Løsningen kan selvsagt tilpasses og optimalisere interne prosesser.

Nettbutikk og portalløsninger

Med eSHOP får du en nettbutikk som er tett integrert med ditt ERP-system. Dette kan være en B2B-eller en B2C-nettbutikk. Eller en mer lukket portalløsning med ePORTAL. Funksjonalitet tilpasses deres behov. Kundene legger ordrene rett inn i nettbutikken og med tette integrasjoner mot ERP-systemet og mange muligheter for automatisering, vil redusere tidsbruken for ordrehåndtering gå vesentlig ned.

Effektive prosesser på lageret

For effektiv håndtering av varemottak, plukk og pakk, samt telling, eventuelt også distribusjon av varer, så anbefaler vi bizClick logistics. Lageroperatøren utfører alt arbeid på et nettbrett, løsninger som samplukk og sampakk sammen optimalisering av plukkruter, kan man få en svært høy effektiviseringsprosess. Erfaring tilsier at man kan gjenbruke produsentenes strekkoder når man plukker varene.