Møbelbransjen


For å bli ledende i møbelbransjen handler det blant annet om å ha gode løsninger som sparer tid og som sørger for at bedriften blir mer konkurransedyktig og får en mer effektiv informasjons- og vareflyt. IntegrasjonsPartner har god erfaring med å hjelpe kunder i denne bransjen.

Én metode for å øke og forenkle salget kan man benytte vår netthandelsplattform, eSHOP, som er tett integrert med ERP-systemet. Dette gjør at man kan automatisere, ordrefangst og utsendelse av ordrebekreftelse og faktura uten manuell tasting. Vi tilbyr også integrasjoner mot andre netthandelsløsninger eller andre IT-systemer ved hjelp av integrasjonsplattformen eSENTRAL.

Når ordren først har kommet inn i systemet, er det viktig med smarte løsninger på lageret som digitaliserer alle prosessene fra innkjøp, varemottak, telling, plukk og varedistribusjon. For effektiv lagerstyring tilbyr vi bizClick logistics. Her har vi også blant annet utviklet løsning for hvordan man håndterer lagerføring av teppekapp.

EDI er en annen metode å få optimalisert ordreflyten. Ikke bare reduserer man unødvendig tidsbruk, man reduserer også faren for å taste feil. FUR-formatet er et standard EDI-format mye benyttet innen møbelbransjen og som vi har god erfaring med. Typisk utveksles ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura.

Uansett format så handler det om å jobbe smartere og være mer effektiv. Man kan heller bruke spart tid på mer fornuftige oppgaver. Som for eksempel å øke salget eller å bedre kundeservice og kvalitet. Er du enten kunde eller leverandør i møbelbransjen gjør du lurt i ta kontakt med oss!