eSENTRAL

eSENTRAL er motoren i våre integrasjoner

Introduksjon


eSENTRAL gir full integrasjon med ulike systemer

 

eSENTRAL er motoren i våre integrasjoner, og kan utveksle data med kunder, leverandører eller andre interne eller eksterne datasystemer. eSENTRAL har vært videreutviklet i mer enn 20 år og gir følgende fordeler:

  • Digitalisering og automatisering av manuelle prosesser
  • Full integrasjon med ulike systemer
  • Kan enkelt tilpasses nye systemer, formater og meldingstyper
  • Effektivisering gir reduserte kostnader
  • Fjerner manuelle og kjedsommelige rutineoppgaver og fjerner menneskelige tastefeil
  • Overvåking vil varsle ved feil formater, meldinger eller systemer som er nede
  • Ved hjelp av tidsstyring, avansert logging, sikkerhetskopiering og varslinger ivaretas en sikker og effektiv meldingsflyt
  • eSENTRAL kan varsle om avvik fra noe man forventer skal skje

Our robust integration software

- eSENTRAL er motoren bak alle våre integrasjoner

eSENTRAL

eSENTRAL er motoren bak alle våre integrasjoner, og med eSENTRAL kan du utveksle data med dine kunder, leverandører eller andre interne eller eksterne datasystemer.

eSENTRAL is often installed close to the business system, but can also be delivered as an integration service in the cloud!

Solves your challenges

 

Companies satisfy requirements for EDI, establish e-commerce, connect to portals or introduce eFaktura electronic invoicing. On the one hand, it’s all about meeting the demands of major customers. On the other, it's about streamlining your own operations. eSENTRAL is specifically designed to solve such challenges! eFaktura. På den ene siden handler det om å imøtekomme kravene til de store kundene. På den annen side handler det om å effektivisere sin egen drift. eSENTRALL er utviklet spesielt for å løse nettopp slike utfordringer!

An important tool

 

Vi vet at det dreier seg om langt mer enn å kunne sende EDIFACT, XML eller flate filer! Avanserte integrasjons- og konverteringskomponenter er selvsagt avgjørende, men for bedriften er eSENTRAL et viktig verktøy for overvåking, kontroller og behandling av avvik.

A solution for everyone

 

eSENTRAL is used by small businesses with a few employees as well as large chains, trade and industry companies.

Our customers use business systems such as Visma Business, Visma Global, Multicase, SAP, Mamut, Microsoft Dynamics NAV, AX and others.

eSENTRAL - customized to your business

eSENTRAL Professional

When data has to flow frequently between your business system and other internal and external systems, eSENTRAL Professional is the right integration solution eSENTRAL Professional den rette integrasjonsløsningen.

eSENTRAL Enterprise

When data has to flow frequently between your business system and other internal and external systems, eSENTRAL Professional is the right integration solution

eSENTRAL Multiklient

When running one set of integrations with a number of databases, file areas, FTP accounts and similar, eSENTRAL Multiclient is the perfect solution!

eSENTRAL Professional


When data has to flow frequently between your business system and other internal and external systems, eSENTRAL Professional is the right integration solution.

With the help of time management, advanced logging, backup and alerts, a secure and efficient message flow is ensured.

eSENTRAL Professional benyttes som et integrasjonslag rundt økonomisystemet for å ivareta automatisk dataflyt til/fra webshop, lagerhotell, innkjøpsportaler og kunder/leverandører ved hjelp av EDI.

eSENTRAL Enterprise


eSENTRAL Enterprise er flerfirmautgaven av Professional. Når man har flere juridiske enheter “under samme tak” håndterer eSENTRAL Enterprise ekstern integrasjon og meldingsutveksling for alle enhetene.

If there is a need for integrations between the units, eSENTRAL Enterprise benyttes dersom ERP-løsningen i seg selv ikke løser alt man ønsker å oppnå.

eSENTRAL Multiklient


eSENTRAL Multiklient kan kjøres i kombinasjon med både Professional og Enterprise. Der man skal kjøre et sett med integrasjoner mot en rekke ulike databaser, filområder, FTP-kontoer og lignende er eSENTRAL Multiklient helt perfekt!

We have chains that manage and monitor daily settlements from POS to the accounting system themselves for a few hundred stores in one single Multiclient solution.

Andre genererer EDI-faktura og prisfiler til hundrevis av bedriftskunder hver eneste dag gjennom løsningen. Det handler om å automatisere på en sikker og oversiktlig måte.

eSENTRAL CLOUD


We've developed eSENTRAL CLOUD – en avansert integrasjonsløsning i nettskyen, med spesielt fokus på automatisering av prosesser i Visma.net ERP. I tillegg er vår lager- og distribusjonsløsning, den mobile selgerløsningen og våre netthandelsløsninger integrert med Visma.net ERP. Sammen med Visma og din Visma-forhandler leverer vi en avansert, automatisert og kostnadseffektiv ERP-løsning i skyen.