Industry Solutions


With us you will find knowledge and software adapted to a variety of industries. We have more than 15 years of experience with EDI solutions in Norway, Sweden and Denmark. By providing software solutions to over 500 companies, we have gained a lot of knowledge that our customers benefit from.

Dette er et lite utvalg av de bransjene vi jobber med: Dagligvare, Servicehandel, Trelast og byggevare, Sport, VVS, Elektro, Elektronikk, Hotell og restaurant, Møbel og Bil.

 

Effektiv handel med EDI


Bruker bedriften din mye tid på å manuelt punche ordrene inn i forretningssystemet og manuelt sende ut ordrebekreftelser, pakksedler og fakturaer? Ville det ikke være mer hensiktsmessig at ordrene fra kunder kommer automatisk inn i forretningssystemet? Og at ordrebekreftelser, pakksedler og fakturaer blir automatisk sendt ut? Uten at de ansatte trenger å utføre manuelle oppgaver.

EDI er forkortelse for Eletronic Data Interchange, eller på norsk elektronisk datautveksling. Det betyr å erstatte sending av papirdokumenter med prosessen med å utveksle forretningsdokumenter direkte mellom IT-systemene til forretningspartnere uten manuell håndtering.

Fordeler med EDI


Fordelene med EDI er åpenbart store og flere:

 • Stor tids- og kostnadsbesparelse. Automatisering øker effektivisering og manuell registrering betyr unødvendig tidsbruk
 • Manuell registrering øker også sannsynlighet for feilregistrering
 • Feilsendte varer og returer har høy kostnad. Antallet feilsender blir sterkt redusert med EDI
 • Håndskrevne pakksedler kan medføre feiladressering, eventuelt feiltolking av utydelig håndskrift
 • Høyere servicegrad og mer fornøyde kunder
 • Å gå vekk fra papir betyr mer miljøvennlig
 • Fortolling tar kortere tid og enklere handel på tvers av grensene

 

Noe av det første vi begynte med etter at IntegrasjonsPartner ble startet i 1997, var å lage EDI-løsninger for dagligvarebransjen. EDI, var et krav de store markedsaktørene i bransjen satte til sine leverandører og kunder, men den gang var dette svært kostbart å implementere. Vi utviklet derfor løsninger for at dette skulle bli mindre kostbart slik at flere kunne ta det i bruk.

eSENTRAL var i begynnelsen en EDI-tolk og etter mange års videreutvikling er eSENTRAL nå en komplett løsning for integrasjoner og EDI. eSENTRAL kobler seg mot forretningssystemet og henter og sender automatisk ut EDI-dokumenter mellom virksomheten og forretningspartnerne

EDI for alle bransjer


Siden slutten av 90-tallet er det utviklet EDI-standarder for de fleste bransjer og IntegrasjonsPartner har også vært med å utarbeide slike bransjestandarder. Bransjer vi har  god kunnskap og lang erfaring fra er blant annet:

 • Dagligvare
 • Sport
 • Trelast og byggevare
 • Møbler
 • Elektro og elektronikk
 • VVS og VA
 • Frisør, skjønnhet og velvære

 

Eksempler på dokumenttyper brukt i EDI


Her er eksempler på dokumenter som benyttes innen elektronisk handel (E-handel):

 • Vare- og priskatalog
 • Tilbud
 • Ordrer/bestilling
 • Ordrebekreftelse
 • Faktura
 • Produktdokumentasjon
 • Pakkseddel/leveringsinstrukser
 • Transport og toll
 • Betaling

Overvåking og avviksvarsling


For alle bedrifter det selvsagt kritisk at ordrer og andre dokumenter kommer inn og at varer blir sendt ut. eSENTRAL kan overvåke EDI-flyten og varsle dersom eksempelvis en kundes server ikke er tilgjengelig slik at ordrene ikke mottas. Les mer om overvåking og avviksvarsling her.

Meldingssentral og PEPPOL


EDI-meldinger kan sendes mellom avsender og mottaker på forskjellig måter. En ofte benyttet metode er bruk av FTP– eller SFTP-server. eSENTRAL kan hente og levere handelsdokumenter på en slik server. I tillegg benyttes også ofte egne nettverk for sending av EDI-dokumenter og eSENTRAL kan selvsagt også levere via meldingssentral. EHF blir mer og mer vanlig og vi tilbyr selvfølgelig også sending av EDI via PEPPOL-nettverket.

Kontakt oss for bistand

EDI-standarder og formater er ikke likefremt enkelt. Hva betyr XML eller EDIFACT? Hva gjør man for å få SSCC korrekt på pakkseddelen? Kontakt oss så hjelper vi deg.