Integration platform

helps businesses streamline and reduce costs

eSENTRAL gir full integrasjon med ulike systemer


eSENTRAL er motoren i våre integrasjoner, og kan utveksle data med kunder, leverandører eller andre interne eller eksterne datasystemer. eSENTRAL har vært videreutviklet i mer enn 25 år og gir følgende fordeler:

  • Digitalisering og automatisering av manuelle prosesser
  • Full integrasjon med ulike systemer uansett IT-system, plattform eller standarder
  • EDI effektiviserer handel
  • Kan enkelt tilpasses nye systemer, formater og meldingstyper
  • Effektivisering gir reduserte kostnader
  • Fjerner manuelle og kjedsommelige rutineoppgaver og fjerner menneskelige tastefeil
  • Overvåking vil varsle ved feil formater, meldinger eller systemer som er nede
  • Ved hjelp av tidsstyring, avansert logging, sikkerhetskopiering og varslinger ivaretas en sikker og effektiv meldingsflyt
  • eSENTRAL kan varsle om avvik fra noe man forventer skal skje

Vår robuste integrasjonsplattform

- eSENTRAL er motoren bak alle våre integrasjoner

eSENTRAL

eSENTRAL er motoren bak alle våre integrasjoner, og med eSENTRAL kan du utveksle data med dine kunder, leverandører eller andre interne eller eksterne datasystemer.

eSENTRAL er ofte installert tett på forretningssystemet, men kan også leveres som en integrasjonstjeneste i skyen!

Solves your challenges

 

Companies satisfy requirements for EDI, establish e-commerce, connect to portals or introduce eFaktura electronic invoicing. On the one hand, it’s all about meeting the demands of major customers. On the other, it's about streamlining your own operations. eSENTRAL is specifically designed to solve such challenges! eFaktura. På den ene siden handler det om å imøtekomme kravene til de store kundene. På den annen side handler det om å effektivisere sin egen drift. eSENTRAL er utviklet spesielt for å løse nettopp slike utfordringer!

An important tool

 

Vi vet at det dreier seg om langt mer enn å kunne sende EDIFACT, XML eller flate filer! Avanserte integrasjons- og konverteringskomponenter er selvsagt avgjørende, men for bedriften er eSENTRAL et viktig verktøy for overvåking, kontroller og behandling av avvik.

A solution for everyone

 

eSENTRAL is used by small businesses with a few employees as well as large chains, trade and industry companies.

Våre kunder benytter forretnings-systemer som Visma Business, Visma Global, Multicase, SAP, Mamut, Microsoft Dynamics NAV, AX, Business Central, M3 med flere.

eSENTRAL - customized to your business

eSENTRAL Professional

When data has to flow frequently between your business system and other internal and external systems, eSENTRAL Professional is the right integration solution eSENTRAL Professional den rette integrasjonsløsningen.

eSENTRAL Enterprise

Når man han flere juridiske enheter «under samme tak» håndterer eSENTRAL Enterprise ekstern intergrasjon og meldingsutveksling for alle enhetene.

eSENTRAL Multiklient

When running one set of integrations with a number of databases, file areas, FTP accounts and similar, eSENTRAL Multiclient is the perfect solution!

eSENTRAL Professional


When data has to flow frequently between your business system and other internal and external systems, eSENTRAL Professional is the right integration solution.

With the help of time management, advanced logging, backup and alerts, a secure and efficient message flow is ensured.

eSENTRAL Professional benyttes som et integrasjonslag rundt økonomisystemet for å ivareta automatisk dataflyt til/fra webshop, lagerhotell, innkjøpsportaler og kunder/leverandører ved hjelp av EDI.

Les om eSENTRAL Professional i kundereferansen om Flemming Egg.

eSENTRAL Enterprise


eSENTRAL Enterprise er flerfirmautgaven av eSENTRAL Professional. Når man har flere juridiske virksomheter i samme konsern, håndterer eSENTRAL Enterprise ekstern integrasjon og meldingsutveksling for alle virksomhetene samt integrasjoner mellom interne selskaper.

Ved behov for integrasjoner mellom virksomhetene kan også eSENTRAL Enterprise benyttes dersom ERP-løsningen i seg selv ikke løser alt man ønsker å oppnå. Eksempel på dette kan være et konsern med ulike salgsselskaper og et morselskap med felleslager. eSENTRAL kan her eksempelvis automatisere internfakturering, lageroppdatering, osv.

eSENTRAL Multiklient


eSENTRAL Multiklient kan kjøres i kombinasjon med både Professional og Enterprise. Der man skal kjøre ett sett med like integrasjoner for mange klienter mot de samme IT-systemer, databaser, filområder, FTP-kontoer og lignende, er eSENTRAL Multiklient helt perfekt!

We have chains that manage and monitor daily settlements from POS to the accounting system themselves for a few hundred stores in one single Multiclient solution.

Andre genererer EDI-faktura og prisfiler til hundrevis av bedriftskunder hver eneste dag gjennom løsningen. Det handler om å automatisere på en sikker og oversiktlig måte.

eSENTRAL CLOUD

eSENTRAL CLOUD


eSENTRAL Cloud er vår integrasjonsplattform i skyen som knytter sammen dine systemer, kunder og leverandører og automatiser dine prosesser, enten de befinner seg i skyen eller er lokalt installert. Du kan eksempelvis benytte eSENTRAL Cloud til EDI, integrasjoner med bizClick logistics, nettbutikk eller tredjepartslager. Og fordi eSENTRAL Cloud leveres som en tjeneste så slipper du tenke på serverinfrastruktur eller drift. Vi legger vekt på sikkerhet og eSENTRAL Cloud leveres med avansert overvåking og avviksvarsling.

Eksempler på ERP-systemer i skyen vi har integrert med eSENTRAL Cloud er Visma.net, Microsoft Dynamics 365 Business Central, SAP S/4Hana Cloud, Tripletex, 24SevenOffice, PowerOffice Go. I tillegg til en lang rekke lokalt installerte ERP-systemer fra ulike leverandører.

Les mer om eSENTRAL Cloud i kundereferansene fra Wik og Walsøe og Timik.