Storage and logistics

bizClick logistics – et moderne lagerstyringssystem


Skal du sette bort lagerdriften til en tredjepart, eller drifter du lageret selv? Vi har effektive løsninger for begge driftsmodellene. Og alt fra enkel digitalisering av lageret for å gå fra papir til nettbrett, til svært avansert regelstyring for optimalisering av alle prosesser. Vi har kunder som har tredoblet omsetning uten å ansatte flere lageroperatører. Bare fordi de jobber smartere og mer effektivt.

 

bizClick logistics


bizClick logistics er et lagerstyringssystem (Warehouse Management System, WMS) som gjennom en integrasjon til bedriftens forretningssystem, effektiviserer alle oppgavene på lageret og gir full kontroll.

bizClick logistics utvikles i Norge, i tett dialog med våre kunder. Med moderne mobilteknologi, over 20 års erfaring med EDI og ERP-integrasjoner samt kort avstand mellom brukerne og utviklingsmiljøet, leverer vi en løsning som er godt tilpasset kundenes behov.

bizClick logistics er et fleksibelt og skalerbart system som kan passe både for små og store organisasjoner. Løsningen leveres i tett integrasjon med eSENTRAL og vil installeres lokalt i kundens datasenter eller leveres som en skytjeneste.

Lageroperatørene arbeider på nettbrett som kommuniserer trådløst med ERP via integrasjonmotoren. Her velger de om de skal utføre varemottak, plukk, pakk eller telling. Oppgavene blir overført automatisk fra ERP-systemet til nettbrettet. Lageroperatøren velger kun neste oppgave og nettbrettet forteller hva som skal gjøres. For dem som ønsker at lagersjefen skal kontrollere, prioritere eller planlegge deler av arbeidet manuelt har bizClick logistics en administrasjonsløsing som kan benyttes.

bizClick logistics er et lageradministrasjonssystem knyttet opp imot ERP-systemet. bizClick logistics tilfører derfor mye logistikkfunksjonalitet til ERP-systemet uten å overstyre ERP-systemet og leveres med følgende funksjonalitet:

  • En robust og fleksibel integrasjonsplattform for kobling mot ERP-systemet
  • En avansert planlegger med kontrollfunksjoner og effektivitetsrapporter for lageransvarlig
  • En brukervennlig og moderne app på nettbrett for lageroperatøren
  • Funksjoner for varemottak, (sam)plukk, (sam)pakk, leveranse, distribusjon, lagerjustering, lageroverføring, og lagertelling
  • Eget systemoppsett (regelverk) for å kunne optimalisere hele prosessen: sortering, gruppering, sammenslåing, prioritering og tildeling
ikon logistikk og distribusjon svart
ikon kontrollert OK svart

bizClick logistics Pro


bizClick logistics Pro er like brukervennlig og enkel i bruk som bizClick logistics. Men med bizClick logistics Pro har vi lagt til flere avanserte funksjoner som støtte for multilokasjon med faste eller flytende lokasjoner, et mye mer effektivt varemottak, fleksible vareplasseringsrutiner, plukk og pakk som i veldig stor grad kan tilpasses ditt behov, og kontroll- og tellerutiner som sparer tid og gir bedre datakvalite t. I dette tilfellet vil ERP-systemet kun ivareta saldo og vite hvor mange de har på lager, mens det er bizClick logistics Pro som vet hvor varene befinner seg på lageret. Dersom man ikke kjører Pro-versjonen er det fortsatt ERP-systemet som vet både saldoen for hver vare, men også hvor varene er plassert.

bizClick logistics = effektiv logistikk i skyen


bizClick logistics = effektiv lagerstyring, logistikk og distribusjon i skyen!

Har du skybasert ERP-system med god logistikkfunksjonalitet? Snakk med oss om bizClick logistics i skyen!

Løsningen har akkurat samme fleksible funksjonaliteten, den sterke regelmotoren og mulighetene for automatisering som den lokalt installerte versjonen av bizClick logistics: plukk og pakk, varemottak, lagertelling, lagerkorreksjoner og distribusjon. Men du slipper å investere i datarom, serverkapasitet og serverdrift. Vi hjelper deg med dette!

Og eSENTRAL Cloud sørger for full integrasjon mot ditt skybasert ERP-system og hjelpe til med å automatisere mange prosesser. Eksempler på skybaserte ERP-systemer er Vima.net, SAP S/4HANA og Microsoft Dynamics 365 Business Central.  Med det får du både ERP-systemet, lagersystemet og integrasjonstjenestene i skyen, alt levert som en tjeneste. Lagermedarbeiderne benytter nettbrett med bizClick logistics-appen og alle på lageret har tilgang til systemet når som helst, hvor som helst.

ikon bizClick Cloud svart
ikon logistikk og distribusjon svart

bizClick logistics – full kontroll på egentransport


For companies with their own or permanently hired distribution vehicles, bizClick logistics ensures that you have a complete overview in one system - right from the time the product is picked up in the warehouse, until it is delivered to the customer.

You can, for example, plan picking on the basis of a driving route to be filled. Then, the driver uses a bizClick app to load the vehicle and automatically generate a load message to the customer. When the item is delivered, the recipient can sign on the tablet, the driver can take a picture and record any non-conformance, and the solution registers the coordinates of the delivery. All data is returned to bizClick and, if desired, passed to ERP and/or to "My Page" on the web.

bizClick logistics is not just a WMS/warehouse system (Warehouse Management System), but also a TMS/transport system (Transport Management System)

Tredjepartslogistikk - vi integrerer eksternt lagerhotell


Mange av våre kunder har outsourcet sitt lager til en leverandør av lager- og logistikktjenester, og flere og flere ser fordelene av dette. Ønsker du problemfritt lagerhold er integrasjonen mellom bedriftens forretningssystem og lagerhotellets system en viktig byggekloss å få på plass. Med vår integrasjonsplattform og kunnskap opparbeidet gjennom utallige leveranser, kan vi bistå med profesjonell logistikk og optimal vareflyt dersom du skulle velge tredjepartslogistikk.

Integrasjon - Lagerhotell. Grafisk ikon.

Ønsker du å effektivisere lageret med en moderne og fremtidsrettet skyløsning hører vi gjerne fra deg!

 

 

Contact me and I will help you find the right solution for your project


Portrettbilde av Henning André Hansen.

Henning

Key Account Manager