Our employees


We are IntegrasjonsPartner! This team has diverse knowledge and experience in the digitization of business processes, integration, ERP, logistics, e-commerce, EDI and much more.

We have skilled and dedicated employees, partners across the Nordic region and many hundreds of customers who have shown confidence in us. Contact us – we'll help you!

Administrasjon og salg

Portrettbilde av Morten Pettersen.

Morten

CEO

Portrettbilde av Alice Grårud.

Alice

Avdelingsleder, web

Portrettbilde av Jon Kalnes.

Jon

Sales manager

Portrettbilde av Henning André Hansen.

Henning

Key Account Manager

Portrettbilde av Kristin Lindgård.

Kristin

Administration

Portrettbilde av Charlotte Torp.

Charlotte

Market

Portrettbilde av Trond Nilsen.

Trond

Administration

Portrettbilde av Gro Kruse Kjølstad.

Gro

Leder, økonomi og HR

Thomas F.

Sikkerhets- og driftsansvarlig

Konsulenter og rådgivning

Portrettbilde av Raymond Hansen.

Raymond

Advisor / Senior Consultant

Portrettbilde av Karin Larsen-Isøy.

Karin

Senior Consultant

Portrettbilde av Trond Jonassen.

Trond

Senior Consultant

Portrettbidle av Eva-Beate Vetvik.

Eva-Beate

Senior Consultant

Portrettbilde av Lars Beyer-Olsen.

Lars

Rådgiver

Portrettbilde av Ted Nilsen.

Ted

Rådgiver

Portrettbilde av Trine Sveinar.

Trine

Delivery Manager

Portrettbilde av Eugen Anstensrud.

Eugen

Consultant

Portrettbilde av Monica Carlsen.

Monica

Senior Consultant

Pål

Pål

Prosjektleder/Rådgiver

Web

Portrettbilde av Thomas Haugeli.

Thomas H.

Web developer

Portrettbilde av Erik Granly.

Erik

Web developer

Portrettbilde av Amund Lunde.

Amund

Web developer

Portrettbilde av Jørgen Pettersen.

Jørgen

Web developer

Portrettbilde av Åse Ulriksen Rørmark.

Åse

Front-endutvikler

johannes

Johannes

Web developer

Utvikling

Portrettbilde av Terje Svensson.

Terje

Product Manager for eSENTRAL

Portrettbilde av Jan Petter Vignes.

Jan

Development manager

Portrettbilde av Christian Enghaug.

Christian

System Developer

Portrettbilde av David Tandberg Johansen.

David

Senior Consultant

Somayeh

System Developer

Thomas B.

Leveranse- og utviklingskonsulent

Support

Portrettbilde av Kenneth Fineide.

Kenneth

Teamleder support

Portrettbilde av Jesper Jansson Nøkleby.

Jesper

Support Consultant

Portrettbilde av David Stackhouse.

David

Support Consultant

Portrettbilde av Anders Pedersen.

Anders

Support Consultant