eSENTRAL

eSENTRAL er motoren i våre integrasjoner

Introduksjon


eSENTRAL gir full integrasjon med ulike systemer

 

eSENTRAL er motoren i våre integrasjoner, og kan utveksle data med kunder, leverandører eller andre interne eller eksterne datasystemer. eSENTRAL har vært videreutviklet i mer enn 20 år og gir følgende fordeler:

  • Digitalisering og automatisering av manuelle prosesser
  • Full integrasjon med ulike systemer
  • Kan enkelt tilpasses nye systemer, formater og meldingstyper
  • Effektivisering gir reduserte kostnader
  • Fjerner manuelle og kjedsommelige rutineoppgaver og fjerner menneskelige tastefeil
  • Overvåking vil varsle ved feil formater, meldinger eller systemer som er nede
  • Ved hjelp av tidsstyring, avansert logging, sikkerhetskopiering og varslinger ivaretas en sikker og effektiv meldingsflyt
  • eSENTRAL kan varsle om avvik fra noe man forventer skal skje

Vår robuste integrasjonsprogramvare

- eSENTRAL er motoren bak alle våre integrasjoner

eSENTRAL

eSENTRAL er motoren bak alle våre integrasjoner, og med eSENTRAL kan du utveksle data med dine kunder, leverandører eller andre interne eller eksterne datasystemer.

eSENTRAL er ofte installert tett på forretningssystemet, men kan også leveres som en integrasjonstjeneste i nettskyen!

Løser dine utfordringer

 

Bedrifter møter krav om EDI, etablerer netthandel, kobler seg til portaler eller innfører eFaktura. På den ene siden handler det om å imøtekomme kravene til de store kundene. På den annen side handler det om å effektivisere sin egen drift. eSENTRAL er utviklet spesielt for å løse nettopp slike utfordringer!

Et viktig verktøy

 

Vi vet at det dreier seg om langt mer enn å kunne sende EDIFACT, XML eller flate filer! Avanserte integrasjons- og konverteringskomponenter er selvsagt avgjørende, men for bedriften er eSENTRAL et viktig verktøy for overvåking, kontroller og behandling av avvik.

En løsning for alle

 

eSENTRAL benyttes av alt fra småbedrifter med noen få ansatte til store kjeder, handels- og industribedrifter.

Våre kunder benytter forretnings-systemer som Visma Business, Visma Global, Multicase, SAP, Mamut, Microsoft Dynamics NAV, AX med flere.

eSENTRAL - tilpasset din virksomhet

eSENTRAL Professional

Når data skal flyte hyppig mellom ditt forretningsystem og andre interne og eksterne systemer, er eSENTRAL Professional den rette integrasjonsløsningen.

eSENTRAL Enterprise

Når man han flere juridiske enheter “under samme tak” håndterer eSENTRAL Enterprise ekstern intergrasjon og meldingsutveksling for alle enhetene.

eSENTRAL Multiklient

Når man skal kjøre ett sett med integrasjoner mot en rekke databaser, filområder, FTP-kontoer og lignende er eSENTRAL Multiklient helt perfekt!

eSENTRAL Professional


Når data skal flyte hyppig mellom ditt forretningssystem og andre interne og eksterne systemer, er eSENTRAL Professional den rette integrasjonsløsningen.

Ved hjelp av tidsstyring, avansert logging, sikkerhetskopiering og varslinger ivaretas en sikker og effektiv meldingsflyt.

eSENTRAL Professional benyttes som et integrasjonslag rundt økonomisystemet for å ivareta automatisk dataflyt til/fra webshop, lagerhotell, innkjøpsportaler og kunder/leverandører ved hjelp av EDI.

eSENTRAL Enterprise


eSENTRAL Enterprise er flerfirmautgaven av Professional. Når man har flere juridiske enheter “under samme tak” håndterer eSENTRAL Enterprise ekstern integrasjon og meldingsutveksling for alle enhetene.

Ved behov for integrasjoner mellom enhetene kan også eSENTRAL Enterprise benyttes dersom ERP-løsningen i seg selv ikke løser alt man ønsker å oppnå.

eSENTRAL Multiklient


eSENTRAL Multiklient kan kjøres i kombinasjon med både Professional og Enterprise. Der man skal kjøre et sett med integrasjoner mot en rekke ulike databaser, filområder, FTP-kontoer og lignende er eSENTRAL Multiklient helt perfekt!

Vi har kjeder som selv administrerer og overvåker dagsoppgjør fra POS til regnskapssystem for noen hundre butikker i en og samme Multiklientløsning.

Andre genererer EDI-faktura og prisfiler til hundrevis av bedriftskunder hver eneste dag gjennom løsningen. Det handler om å automatisere på en sikker og oversiktlig måte.

eSENTRAL CLOUD


Vi har utviklet eSENTRAL CLOUD – en avansert integrasjonsløsning i nettskyen, med spesielt fokus på automatisering av prosesser i Visma.net ERP. I tillegg er vår lager- og distribusjonsløsning, den mobile selgerløsningen og våre netthandelsløsninger integrert med Visma.net ERP. Sammen med Visma og din Visma-forhandler leverer vi en avansert, automatisert og kostnadseffektiv ERP-løsning i skyen.