Effektiv integrasjon mellom Visma Business og 3PL

Coromatic

Coromatic benytter 3PLogistikk som tredjepartslager (3PL). Oppdateringer mellom ERP-systemet Visma Business og 3PLogistikk har tidligere vært håndtert manuelt, noe som har betydd dobbeltregistreringer og mye unødvendig og kostbar tidsbruk. En annen ulempe med manuell håndtering er faren for skrivefeil. Å sende feil varer til kunder kan være en kostbar affære.

Det var derfor et ønske fra Coromatic om en integrasjon som kunne automatisere utvekslingen av data mellom Visma Business og tredjepartslogistikkleverandøren 3PLogistikk (3PL eller TPL). 3PLogistikk benytter Axia WMS.

Løsningen var å installere eSENTRAL Professional på Visma Business-serveren. eSENTRAL henter data fra Visma Business via SQL-uttrekk og data importeres inn via Visma Business Service (VBS). Axia WMS benytter et filbasert grensesnitt, hvilket betyr at eSENTRAL henter og leverer EDI-meldinger på en FTP-server. Axia WMS leverer og henter tilsvarende fra samme FTP-server for å få meldinger ut og inn av Axia WMS. Meldingene som flyter automatisk mellom systemene er nå:

  • Grunndata (kunder og varer) fra Visma Business til 3PL
  • Innkjøpsordre fra Visma Business til 3PL
  • Kvittering varemottak fra 3PL til Visma Business
  • Salgsordre fra Visma Business til 3PL
  • Bekreftet ordremottak fra Visma Business til 3PL
  • Kvittering på plukk fra 3PL til Visma Business
  • Lagersaldo og lagerkorreksjoner fra 3PL til Visma Business
  • Rapport på dagens leveranser fra 3PL til Visma Business

Det var krav fra Coromatic om at løsningen måtte være oppe og gå før julen satte inn. Det var også viktig å kunne håndtere delleveranser, siden mange leveranser normalt er slik. I en leveranse fra Coromatic sendes batterier typisk ut til kunder på ett tidspunkt, UPS på et annet tidspunkt, osv. Integrasjonsløsningen ble levert på ca. tre uker og var oppe som avtalt før jul. I tiden etter har det vært justeringer for å tilpasse og optimalisere løsningen ytterligere. Suksesskriterier for at løsningen kunne leveres raskt, var blant annet at Coromatic og Axia hadde fokus på fremdrift med regelmessige statusmøter, hvor de hadde med seg rett og dyktig kompetanse.

«Vi i Coromatic er svært godt fornøyde med hvordan IntegrasjonsPartner har gjennomført prosjektet. Estimert sparer vi 10 – 15 minutter per ordre i forhold til manuell håndtering, og vi har mange ordre per måned!»

Terje Schults, Business Manager & Manager UPS

 

Løsningen

  • eSENTRAL med integrasjoner mellom Visma Business og tredjepartslager med Axia WMS

 

Om Coromatic

Coromatic er ledende i Norden som leverandør av løsninger for virksomhetskritisk infrastruktur og sikrer tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon til virksomhetskritiske funksjoner. Coromatic sørger for høy tilgjengelighet og produktivitet, redder liv gjennom avbruddsfri drift 24/7 og optimaliserer energiforbruket. Selskapets kunder finnes innen flere ulike bransjer som finans, helsevesenet, forsvaret og mange andre organisasjoner med behov for tilgang til strømforsyning og datakommunikasjon.

Coromatic tilbyr rådgivning, drift og vedlikehold. De designer, bygger og drifter teknisk infrastruktur på en energieffektiv måte. Coromatic har 700 medarbeidere, og har levert løsninger og tjenester til over 5000 virksomheter i Norden. Coromatic er en del av E.ON konsernet.
Se hjemmeside

Kontakt meg, så hjelper jeg deg med å finne riktig løsning til ditt prosjekt


Portrettbilde av Jon Kalnes.

Jon

Salgssjef