Lagerhotell

Mange av våre kunder har satt bort sin lagerdrift til tredjepart. Da er integrasjon mellom bedriftens ERP-system og lagerhotellets system en viktig byggekloss å få på plass. Med vår integrasjonsprogramvare og kunnskap opparbeidet gjennom utallige leveranser kan vi bistå dersom du skulle velge tredjepartslogistikk (3PL).

Vi leverer effektive og sikre integrasjoner mellom 3. parts leverandøren og ditt forretningsystem. Med automatiserte prosesser for utveksling av salgsordre, varemottak, varetelling og svinn kan du fokusere på din kjernevirksomhet, og la 3. parts leverandøren håndtere logistikken.

Dette er et lite utvalg av noen av 3. partsleverandørene vi jobber med: Bring Logistics, Bring, Frigoscandia, Collicare, Itella Logistics, Andersen & MørckDream Logistics og Prime Cargo