Punch-out og innkjøpsportaler

Med både netthandels-, integrasjons- og EHF-løsninger i porteføljen har vi en komplette løsning for punch-out.

Punch-out er et konsept som ofte kreves for å levere til det offentlige.

I enkelte bransjer, som eksempelvis Horeca, gjøres handelsprosessene via innkjøpsportaler. Vi hjelper deg med ordreflyten og vare- og priskatalog-integrasjonene.

Internasjonalt har markedsplasser blitt viktige salgskanaler. Hvem har ikke handlet på amazon.com? Integrasjon mellom markedsplassene og leverandørenes systemer er avgjørende for at slike konsepter skal fungere.