Hva er JSON?

JSON er et akronym for «JavaScript Object Notation» og er en standard (RFC 4627) for formatering av dokumenter for meldingsutveksling. Navnet til tross kan kan JSON også benyttes av andre programmeringsspråk enn JavaScript og er et noe enklere og mer effektivt format enn XML.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok