Hva er SKU?

SKU er en forkortelse for «Stock Keeping Unit» og kan oversettes til vareenhet. Alle enheter som selges tildeles hver sin unike identifikasjonskode som gir grunnlag for full oversikt over hele varebeholdningen, i butikken og på lageret. Hver kode er bygget opp slik at det er enkelt å identifisere varen.

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok