Vi digitaliserar dina arbetsprocesser.


  • Integration och Automatisering
  • Webhandel och Webportaler
  • Lager och Distribution
  • Fånga upp ordrar på mobilen

Våra lösningar

Med smarta programvarulösningar och avancerad integration optimerar vi dina affärsprocesser. Våra lösningar gör affärssystemet mer funktionellt och automatiserar dataflödet mellan olika system – internt i företaget och mot dina kunder och leverantörer


Specialister på integration

Vi levererar smarta integrationer som förenklar och effektiviserar - allt integrerat med ditt affärssystem!
- alt integrert med ditt forretningsystem!


IntegrasjonsPartner levererar en programvarulösning som hanterar integration mellan ditt affärssystem och andra interna eller externa system. Dessutom levererar vi affärsapplikationer för mobila enheter, samt lösningar för webbhandel och webbportaler, som vi integrerar med företagets kärnsystem.

Vi har lång erfarenhet av att optimera våra kunders affärsprocesser, och kan hjälpa dig om dina datorsystem pratar olika språk. Vi erbjuder rådgivning, utveckling, integration och drift av dina tjänster, och med smarta integrationer automatiserar och optimerar vi dina affärsprocesser.

Några av våra kunder

Mer än 450 kunder har valt oss som sin effektiviseringspartner.
Här är några av de saker vi har hjälpt våra kunder med

Wik & Walsøe


Vi har haft nöjet att vara leverantör av integrationslösningar till designstudion Wik & Walsøe AS sedan 2014. De började med en automatisering av orderflödet mellan Mamut och lagersystemet hos deras logistikpartner. Med en fantastisk tillväxt fick företaget under 2017 ett behov för att byta affärssystem. Valet föll på Visma.net ERP och vår integrationsplattform eSENTRAL CLOUD.

Les kundecase
bilde av kundecase
bilde av kundecase

Konsum Gruppen


Då vi började jobba med Konsum Gruppen blev alla försäljningsrapporter registrerade och uppföljda manuellt. Försäljningssiffror och uppföljning av lojalitetsprogram sparades och följdes upp i Excel.

Under en period på fyra år har vi automatiserat ett antal rutiner och den administrativa bemanningen har minskats. På samma gång har Konsum Gruppen fördubblat omsättningen och är redo för ytterligare tillväxt med mycket bättre kontroll.

Les kundecase

Starco Norge


I samband med förändringar i bolaget och byte av logistiksystem, behövde Starco Norge en ny webbutik. Webbutiken skulle vara ett försäljnings- och beställningsverktyg mot professionella kunder i däckbranschen, med fokus på användarvänlighet och effektivitet. 

Valet föll på eSHOP – både på grund av flexibiliteten och styrkan hos integrationsplattformen. eSHOP – både på grunn av fleksibiliteten og styrken i integrasjonsplattformen.

Les kundecase
bilde av kundecase