eSENTRAL

eSENTRAL er motoren i våre integrasjoner

Introduksjon


eSENTRAL er motoren i våre integrasjoner, og med eSENTRAL kan man utveksle data med kunder, leverandører eller andre interne eller eksterne datasystemer. eSENTRAL har vært videreutviklet i mer enn 20 år og gir følgende fordeler:

  • Digitalisering og automatisering av manuelle prosesser
  • Full integrasjon med ulike systemer
  • Kan enkelt tilpasses nye systemer, formater og meldingstyper
  • Effektivisering gir reduserte kostnader
  • Fjerner manuelle og kjedsommelige rutineoppgaver og fjerner menneskelige tastefeil
  • Overvåking vil varsle ved feil formater, meldinger eller systemer som er nede
  • Ved hjelp av tidsstyring, avansert logging, sikkerhetskopiering og varslinger ivaretas en sikker og effektiv meldingsflyt
  • eSENTRAL kan varsle om avvik fra noe man forventer skal skje

Vår robusta integrationsprogramvara

- eSENTRAL er motoren bak alle våre integrasjoner

eSENTRAL

eSENTRAL är motorn som driver alla våra integrationer, och med eSENTRAL kan du utbyta data med dina kunder, leverantörer eller andra interna eller externa datasystem.

eSENTRAL installeras ofta nära affärssystemet, men kan också levereras som en integrationstjänst i molnet!

Löser dina utmaningar

 

Företag har krav på EDI, upprättar e-handel, ansluter sig till portaler eller inför e-faktura. Å ena sidan handlar det om att möta kraven från de stora kunderna. Å andra sidan handlar det om att effektivisera sin egen verksamhet. eSENTRAL är utvecklat särskilt för att lösa just sådana utmaningar! eFaktura. På den ene siden handler det om å imøtekomme kravene til de store kundene. På den annen side handler det om å effektivisere sin egen drift. eSENTRALL er utviklet spesielt for å løse nettopp slike utfordringer!

Ett viktigt verktyg

 

Vi vet at det dreier seg om langt mer enn å kunne sende EDIFACT, XML eller flate filer! Avanserte integrasjons- og konverteringskomponenter er selvsagt avgjørende, men for bedriften er eSENTRAL et viktig verktøy for overvåking, kontroller og behandling av avvik.

En lösning för alla

 

eSENTRAL används av allt från småföretag med några få anställda till stora kedjor, handels- och industriföretag.

Våra kunder använder affärssystem så som Visma Business, Visma Global, Multicase, SAP, Mamut, Microsoft Dynamics NAV, AX med flera.

eSENTRAL - tilpassat din virksamhet

eSENTRAL Professional

När data ska flytta sig ofta mellan ditt företagssystem och andra interna och externa system, är eSENTRAL Professional den rätta integrationslösningen eSENTRAL Professional den rette integrasjonsløsningen.

eSENTRAL Enterprise

När man har flera juridiska enheter ”under samma tak” hanterar eSENTRAL Enterprise extern integration och meddelandeutbyte för alla enheter.

eSENTRAL Multiklient

När man ska köra en uppsättning integrationer mot en rad olika databaser, filområden, FTP-konton och liknande är eSENTRAL Multiklient helt perfekt!

eSENTRAL Professional


När data ska flytta sig ofta mellan ditt företagssystem och andra interna och externa system, är eSENTRAL Professional den rätta integrationslösningen.

Med hjälp av tidsplanering, avancerad loggning, säkerhetskopiering och aviseringar säkras ett säkert och effektivt meddelandeflöde.

eSENTRAL Professional benyttes som et integrasjonslag rundt økonomisystemet for å ivareta automatisk dataflyt til/fra webshop, lagerhotell, innkjøpsportaler og kunder/leverandører ved hjelp av EDI.

eSENTRAL Enterprise


eSENTRAL Enterprise er flerfirmautgaven av Professional. Når man har flere juridiske enheter “under samme tak” håndterer eSENTRAL Enterprise ekstern integrasjon og meldingsutveksling for alle enhetene.

När man behöver integrationer mellan enheter kan eSENTRAL Enterprise benyttes dersom ERP-løsningen i seg selv ikke løser alt man ønsker å oppnå.

eSENTRAL Multiklient


eSENTRAL Multiklient kan kjøres i kombinasjon med både Professional og Enterprise. Der man skal kjøre et sett med integrasjoner mot en rekke ulike databaser, filområder, FTP-kontoer og lignende er eSENTRAL Multiklient helt perfekt!

Vi har kedjor som själv administrerar och övervakar dagsavslut från POS till redovisningssystem för ett par hundra butiker i en och samma Multiklientlösning.

Andre genererer EDI-faktura og prisfiler til hundrevis av bedriftskunder hver eneste dag gjennom løsningen. Det handler om å automatisere på en sikker og oversiktlig måte.

eSENTRAL CLOUD


Vi har utvecklat eSENTRAL CLOUD – en avancerad integrationslösning i molnet, med särskilt fokus på automatisering av processer i Visma.net ERP. Dessutom är vår lager- och distributionslösning, den mobila säljarlösningen och våra webbhandelslöningar integrerade med Visma.net ERP. Tillsammans med Visma och din Visma-återförsäljare levererar vi en avancerad, automatiserad och kostnadseffektiv ERP-lösning i molnet!