Automatisk lagerlogistikk med Visma.net ERP och eSENTRAL Cloud

Timik Medical

Med administration och lokala varulager spridda över gränserna, liksom ett gemensamt tredjepartslager, förlitade sig Timik Medical på flexibla IT-lösningar som förenklar företagets finans- och logistikfunktion. Automatiserad lagerlogistik med Visma.net ERP var viktiga krav för en ny lösning.

Valet föll på lagerlogistik Visma.net ERP tillhandahållen av Office Center och eSENTRAL Cloud från Integration Partners. eSENTRAL Cloud automatiserar allt flöde av försäljning, inköp och fakturering mellan klienter Visma.net ERP. Dessutom hanterar den molnbaserade integrationsmotorn alla processer relaterade till vareleveranser, inköp och mottagande av varor mot tredjeparts lagerlogistik och automatiserad fakturering till kunder.

 

Lösningen

  • Integrationslösningar för Visma.net i molnet
  • Automatisering och fakturering av försäljningsorder
  • Automatisering av inköp och godsmottagning
  • Övervakning, validering och avvikelse
  • Automatiskt orderflöde mot tredjepartslager
  • Automatiserad mottagning av varor

Försäljningsorder och inköp registreras endast en gång. Då hanterar IntegrationPartners lösning det mesta av logistik och fakturering i Visma.net - helt automatiskt! Automatiseringen av de interna processerna har gjort oss effektivare. Vi är nu riggade för större volymer utan att behöva öka antalet anställda i administrationen.

 

Jan Johannsen, Økonomi- og administrasjonsdirektør i Timik Medical

 

Om Timik Medical

Timik Medical är ett nordiskt medicinteknikföretag med platser i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Företaget har ett starkt rykte som leverantör av medicinsk utrustning inom diagnostik, idrottsmedicin och rehabilitering till offentliga och privata företag.

Se webbplats

Ta kontakt med mig, så hjälper jag dig med att välja rätt lösning för ditt projekt.


Portrettbilde av Henning André Hansen.

Henning

Key Account Manager