Avvika-anmälan

Varningsrutiner vid fel har varit eSENTRAL-integrationslösningen i många år, men vi har lärt oss att vissa avvik fortfarande upptäcks för sent.

Vi har nu tagit vidare anmälningsrutiner och utvecklat en ny lösning som kan hjälpa våra kunder att upptäcka dessa situationer i tid genom att sätta upp tidsbaserade aviseringsrutiner.

Nyhetsavvikelsen i SmartMonitor-serien rapporterar därför att något som förväntades hända inte inträffade.