Integration och Automatisering

Vi är experter på integration och datakonvertering och har systematiserat skräddarsydda lösningar och avvikelsehantering

Spesialister på integrasjoner og automatisering


Vi har arbetat med integration och automatisering mot ekonomi, logistik och olika professionella system sedan slutet av 90-talet. Integration med traditionella så kallade "on premiss-system" installerade hos kunder eller i datacenter har varit dominerande och är fortfarande en stor del av vår vardag. Visma Business, Visma Global, SAP, Microsoft Dynamics, Multicase, Mamut, Axia, Apport, Handyman, Lindbak Retail och en mängd andra system finns på denna lista.

Nyhet! Vi har utvecklat eSENTRAL CLOUD – en avancerad integrationslösning i molnet, med särskilt fokus på automatisering av processer i Visma.net ERP. Dessutom är vår lager- och distributionslösning, den mobila säljarlösningen och våra webbhandelslöningar integrerade med Visma.net ERP. Tillsammans med Visma och din Visma-återförsäljare levererar vi en avancerad, automatiserad och kostnadseffektiv ERP-lösning i molnet!

 

eSENTRAL er motoren i våre integrasjoner, og med eSENTRAL kan man utveksle data med kunder, leverandører eller andre interne eller eksterne datasystemer. eSENTRAL har vært videreutviklet i mer enn 20 år og gir følgende fordeler:

  • Digitalisering og automatisering av manuelle prosesser
  • Full integrasjon med ulike systemer
  • Kan enkelt tilpasses nye systemer, formater og meldingstyper
  • Effektivisering gir reduserte kostnader
  • Fjerner manuelle og kjedsommelige rutineoppgaver og fjerner menneskelige tastefeil
  • Overvåking vil varsle ved feil formater, meldinger eller systemer som er nede
  • Ved hjelp av tidsstyring, avansert logging, sikkerhetskopiering og varslinger ivaretas en sikker og effektiv meldingsflyt
  • eSENTRAL kan varsle om avvik fra noe man forventer skal skje

 

Utforska några av våra smarta integrationer

Här är några av de saker vi kan lösa åt dig


Integration – lagerhotell
Integration – produkt och pris
Integration – interna system
Integrasjon – Regnskap

Vår robusta integrationsprogramvara

- eSENTRAL er motoren bak alle våre integrasjoner

eSENTRAL

eSENTRAL är motorn som driver alla våra integrationer, och med eSENTRAL kan du utbyta data med dina kunder, leverantörer eller andra interna eller externa datasystem.

eSENTRAL installeras ofta nära affärssystemet, men kan också levereras som en integrationstjänst i molnet!

Löser dina utmaningar

 

Företag har krav på EDI, upprättar e-handel, ansluter sig till portaler eller inför e-faktura. Å ena sidan handlar det om att möta kraven från de stora kunderna. Å andra sidan handlar det om att effektivisera sin egen verksamhet. eSENTRAL är utvecklat särskilt för att lösa just sådana utmaningar!

Ett viktigt verktyg

 

Vi vet att det handlar om mycket mer än att kunna skicka EDIFACT-, XML- eller platta filer! Avancerade integrations- och konverteringskomponenter är givetvis avgörande, men för företaget är eSENTRAL ett viktigt verktyg för övervakning, kontroller och behandling av avvikelser. eSENTRALet viktig verktøy for overvåking, kontroller og behandling av avvik.

En lösning för alla

 

eSENTRAL används av allt från småföretag med några få anställda till stora kedjor, handels- och industriföretag.

Våra kunder använder affärssystem så som Visma Business, Visma Global, Multicase, SAP, Mamut, Microsoft Dynamics NAV, AX med flera.

eSENTRAL - tilpassat din virksamhet

eSENTRAL Professional

När data ska flytta sig ofta mellan ditt företagssystem och andra interna och externa system, är eSENTRAL Professional den rätta integrationslösningen eSENTRAL Professional den rette integrasjonsløsningen.

eSENTRAL Enterprise

När man har flera juridiska enheter ”under samma tak” hanterar eSENTRAL Enterprise extern integration och meddelandeutbyte för alla enheter.

eSENTRAL Multiklient

När man ska köra en uppsättning integrationer mot en rad olika databaser, filområden, FTP-konton och liknande är eSENTRAL Multiklient helt perfekt!

eSENTRAL Professional


När data ska flytta sig ofta mellan ditt företagssystem och andra interna och externa system, är eSENTRAL Professional den rätta integrationslösningen.

Med hjälp av tidsplanering, avancerad loggning, säkerhetskopiering och aviseringar säkras ett säkert och effektivt meddelandeflöde.

eSENTRAL Professional används som ett integrationslager runt ekonomisystemet för att säkerställa automatiskt dataflöde till/från webbshop, lagerhotell, inköpsportaler och kunder/leverantörer med hjälp av EDI.

eSENTRAL Enterprise


eSENTRAL Enterprise är flerföretagsutgåvan av Professional. När man har flera juridiska enheter ”under samma tak” hanterar eSENTRAL Enterprise extern integration och meddelandeutbyte för alla enheter.

När man behöver integrationer mellan enheter kan eSENTRAL Enterprise också användas om ERP-lösningen i sig själv inte löser allt det man vill åstadkomma.

eSENTRAL Multiklient


eSENTRAL Multiclient kan köras i kombination med både Professional och Enterprise. Då man ska köra en uppsättning integrationer mot en rad olika databaser, filutrymmen, FTP-konton och liknande är eSENTRAL Multiklient helt perfekt!

Vi har kedjor som själv administrerar och övervakar dagsavslut från POS till redovisningssystem för ett par hundra butiker i en och samma Multiklientlösning.

Andra genererar EDI-faktura och prisfiler till hundratals företagskunder varje dag genom lösningen. Det handlar om att automatisera på ett säkert och översiktligt vis.

eSENTRAL CLOUD


Vi har utvecklat eSENTRAL CLOUD – en avancerad integrationslösning i molnet, med särskilt fokus på automatisering av processer i Visma.net ERP. Dessutom är vår lager- och distributionslösning, den mobila säljarlösningen och våra webbhandelslöningar integrerade med Visma.net ERP. Tillsammans med Visma och din Visma-återförsäljare levererar vi en avancerad, automatiserad och kostnadseffektiv ERP-lösning i molnet!

Ta kontakt med mig, så hjälper jag dig med att välja rätt lösning för ditt projekt.


Henning André Hansen

Key Account Manager
Telefon: 90 57 81 53
E-post: Send epost