Integrasjon – produkt og pris

Mottar du varu- och prisfiler från olika leverantörer och i olika format? Vi tillhandahåller anpassade mjukvarulösningar för import av varor och priser för att tillgodose dina behov. Spendera inte onödig tid på underhåll av produkter och priser

Vi har levererat automatiserade och skräddarsydda importlösningar för att uppdatera varor och prissätta information för ett antal kunder inom olika branscher. Kontakta oss för att beskriva dina utmaningar så hittar vi en lösning tillsammans. Och om du har Visma har vi särskilt bra lösningar för dig!