Lager och Distribution

Plocka & packa, varumottag, lagerinventering och distribution

Våra lösningar för lager och distribution


Ska du lägga driften av lagret på en tredjepart eller driver du lagret själv? Vi har effektiva lösningar för båda verksamhetsmodellerna. Här är några av de saker vi kan lösa för dig

 

bizClick logistics – ett modernt lagersystem

– en lösning för plockning och packning, varumottag och lagerinventering

bizClick logistics är ett WMS (Warehouse Management System) som kopplas till företagets ERP-system för att effektivisera arbetsuppgifterna på lagret. Med smart integration och en avancerad regelmotor säkerställer vi effektivt dataflöde mellan ordersystemet och lagermedarbetarnas mobila enhet.

bizClick logistics utvecklas i Norge, i nära samarbete med våra kunder. Med modern mobilteknik, över 20 års erfarenhet av ERP-integrering och ett kort avstånd mellan användare och utvecklingsmiljö, levererar vi en lösning som är välanpassad efter kundernas behov.

bizClick logistics är ett flexibelt och skalbart system som kan användas av både små och stora organisationer. Lösningen levereras både som installerad programvara ”on premise” och som molntjänst ”saas”. I båda modellerna arbetar lageroperatörerna på surfplattor som kommunicerar trådlöst med ERP via integrationsmotorn. För dem som vill att lagerchefen manuellt ska kontrollera eller schemalägga delar av arbetet har bizClick logistics en administrationslösning som kan användas.

 

bizClick logistics + Visma.net = effektiv logistik i molnet

I en helt ny molntjänst har vi kopplat ihop bizClick logistics med Visma.net! Med den får du både ERP-systemet, lagersystemet och integrationstjänsterna i molnet. Lagermedarbetarna använder surfplattor med bizClick logistics-appen som ansluts till lösningen via internet.

Lösningen har precis samma flexibla funktionalitet som ”on premise”-versionen: plocka och packa, varumottag, lagerinventering, lagerkorrigeringar och distribution.

Molnbaserad ERP med bra logistiskfunktionalitet? Prata med oss om bizClick logistics och Visma.net!

 

bizClick logistics

– full kontroll på den egna transporten

För företag med egna eller fast inhyrda distributionsbilar ser bizClick logistics till att man har fullständig översikt i ett system – helt från det att varan plockas på lagret, till att den levereras till kunden.

Man kan till exempel planera plockningen utifrån en specifik körning man vill fylla. Sedan använder chauffören en bizClick-app för att lasta bilen och automatiskt generera ett lastningsmeddelande till kunden. När varan levereras kan mottagaren signera på surfplattan, föraren kan ta en bild och registrera eventuella avvikelser, och lösningen registrerar även koordinaterna för leveransen. Alla data returneras till bizClick och, om så önskas, skickas vidare till ERP och/eller "Min sida" på webben.

bizClick logistics är alltså inte bara ett WMS/lagersystem (Warehouse Management System), utan också ett TMS/transportsystem (Transport Management System)