fbpx

Effektiv fakturadistribusjon

SIM

SIM ønsket seg en effektiv løsning for fakturadistribusjon til sine kunder, og det å kun forholde seg til én leverandør. Valget falt etter en nøye vurdering på IntegrasjonsPartner.

 

«SIM valgte IntegrasjonsPartner pga. den løysinga dei presenterte og den gode kompetansen dei har. Det å jobba med IntegrasjonsPartner var veldig bra. SIM fekk veldig god oppfølging og det var kort responstid når me hadde spørsmål. IntegrasjonsPartner var tett på heile vegen i prosjektet»

Trude Vedå, Økonomiansvarlig SIM

 

Helt siden 2004 har IntegrasjonsPartner bistått SIM med fakturahåndtering. Høsten 2021 gikk SIM over til tjenesten Multikanal, en løsning som sørger for at bedriften sender ut faktura på akkurat det formatet (kanal) som kundene ønsker det.

Alt fra eFaktura til papir og målet til SIM er at flest mulig skal motta fakturaen digitalt. Dette gir også besparelser for miljøet. Og erfaringen til SIM etter utsendelse til kundene i første kommune etter omlegging til Multikanal, er at antallet kunder som ønsker faktura på papir har gått ned fra ca. 2000 til ca. 200. En formidabel nedgang!  Fakturautsendelse er en kritisk prosess for SIM. Ved hjelp av eSENTRAL blir de varslet hvis feilsituasjoner inntreffer.

 

Løsningen

  • Integrasjon eSENTRAL mot Logiq
  • Multikanal

 

«Opplevelsen av å jobbe med Integrasjonspartner var veldig god. God oppfølging. Vilje til å hjelpe oss og kort responstid når me hadde spørsmål. Var veldig tett på i prosjektet. Integrasjonspartner har flinke folk med god kompetanse. Imøtekommande og  evnar å sjå kunden sitt behov.»

Trude Vedå, Økonomiansvarlig SIM

 

 

SIM logo.

Om SIM

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) er et avfalls- og gjenvinningsselskap.

SIM er eiet av kommunene Austevoll, Bømlo, Fitjar,  Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes, og er ansvarlig for avfallshåndtering for de ca. 60 000 innbyggerne og ca. 20 000 hyttebrukerne i regionen.

SIM har stort fokus på miljø og innbyggerne i området har siden 1998 kildesortert husholdningsavfall i fire dunker; papir, bio, glass, metall og rest. I tillegg kan innbyggerne levere plastemballasje i sekk og avfallet blir hentet hjemme hos folk.

Kontakt meg, så hjelper jeg deg med å finne riktig løsning til ditt prosjekt


Portrettbilde av Jon Kalnes.

Jon

Salgssjef