Ordbok

I bransjene vi jobber med, er det hyppig bruk av forkortelser, ukjente ord og begreper. Derfor har vi laget en oversikt over de vi bruker mest, med en enkel og språklig forklaring.

A

Artificial Intelligence, eller kunstig intelligens, er teknologi som gjør datamaskiner i stand til å løse tankeoppgaver som den menneskelige hjerne.

Ajax er en forkortelse for «Asynchronous JavaScript and XML» og er et sett av webutviklingsteknikker for å lage effektive og mer responsive nettsider. Effekten er at det kan gå data mellom klient og server uten at brukeren merker det og deler av siden kan oppdateres uten at hele nettsiden må oppdateres ved små endringer.

Aksesspunkt i vår sammenheng er en del av infrastrukturen for å sende og motta elektroniske dokumenter som eksempelvis ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura, mellom bedrifter i Norge og til utlandet. Det kan sammenliknes med et postkontor som sender og mottar elektroniske dokumenter på din bedrifts vegne. Alle aksesspunkt henger sammen med andre aksesspunkt slik at når en bedrift registrerer seg hos en aksesspunktleverandør vet alle andre hvordan denne bedriften skal nås når dokumenter sendes. IntegrasjonsPartner tilbyr aksess til de to aksesspunktnettverkene som benyttes i Norge; Samtrafikk.no og Peppol.

ANSI X12 er en forkortelse for American National Standards Institute X12 og er en amerikanske EDI-standard. ANSI X12 benyttes derfor hovedsakelig når våre kunder skal utveksle EDI-meldinger med kunder og leverandører i Nord-Amerika. Standarden ble utviklet helt tilbake i 1979 og inneholder en rekke meldinger, eksempelvis pris- og varekatalog, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura. Selve meldingene er typisk bygget opp av tre elementer: Hode (engelsk «header»), detalj (engelsk «detail» og oppsummering (engelsk «summary»), men innholdet av disse varierer avhengig av hvilken type melding.

Application Programming Interface. Et teknisk grensesnitt som gir et dataprogram tilgang til å kunne kjøre prosesser eller importere, hente ut og behandle data fra et annet. En god analogi er å se på API som en kelner som håndterer forespørsler på vegne en kunde (klienten) og kjøkkenet (serveren).

App er en forkortelse for det engelske ordet «application», på norsk «applikasjon», i betydningen et dataprogram med spesiell oppgave.

Forkortelse for Application Service Provider og enkelt forklart er dette en leverandør som levererer IT-tjenester som en tjeneste over internett eller leid lukket nett (IP VPN).

AS2 er en forkortelse for «Application Statement 2» og er en kommunikasjonsprotokoll for EDI. AS2 sender EDI-filer over internett via HTTP og har innebygget støtte for bekreftelse av mottatt EDI-melding (MDN: Message disposition notication), samt mulighet for både kryptering og signering av EDP-meldingene med bruk av sertifikater. AS2 benyttes ikke mye i Norge, først og fremst dersom en utenlandsk handelspartner krever det.

B

BankID er elektronisk identifikasjon for identifisering av personer og for juridisk bindende signering og dokumenter og meldinger på internett. Som navnet antyder er det bankene som usteder dette.

Business to business definerer handel og markedsaktiviter mellom selskaper og ikke handel med privatpersoner.

Business to consumer definerer handel og markedsaktiviteter mellom selskaper og privatkunder/sluttkunder.

Big data, eller «stordata» på norsk, er datasett som er så store, ustrukturte og/eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige datateknikker.

C

Content Management System er et publiseringssystem som lar deg opprette, redigere, lagre og organisere innhold på nettsider.

CRM er forkortelse for Customer Relationship Management, kan oversettes til «kunderelasjonshåndtering», og omhandler hvordan en bedrift strategisk og aktivt håndterer sin styring av sine kunder og kunderelasjoner. Et CRM-system er programvare som hjelper bedriften med kundeprospektering, salg- og markedsføring.

Convertion Rate Optimizing kan oversettes til «konverteringsoptimalisering». Et system for å øke andelen av besøkende på et nettsted som konverterer til kjøp i nettbutikksammenheng, eller til nye kunder. Ved besøkende på nettside få de til å melde seg på nyhetsbrev eller lignende. Få ønsket målrettet gruppe til å utføre ønsket handling på en nettside / nettbutikk.

CSS er et akronym for Cascading Style Sheet og forteller hvordan HTML-elementer vises på eksempelvis en webside. CSS er et effektivt virkemiddel for å kontrollere utseende på en gruppe websider og oppsettet lagres i en .ccs-fil.

cXML er en protokoll basert på XML og er en forkortelse for commerce eXtensible Markup Language. cXML ble utviklet av Ariba tilbake i 1999 med tanke på utveksling av forretningsdokumenter mellom parter og benyttes i dag til blant annet EDI og i punchout-løsninger. cXML er et alternativ til OCI. Ariba ble kjøpt opp av SAP i 2012.

D

DESADV er en forkortelse for «DESpatch ADVice» og er en elektronisk versjon av pakkseddelen. Denne EDIFACT-meldingen inneholder informasjon vedrørende leveransen. I sin enkleste form inneholder den avsender, mottaker, leveransetid og varer og antall, men kan også inneholde mer detaljert informasjon om alle produktene per pall.

E

EAN er et akronym for «European Article Number» og er en standard for merking av varer. Er nå erstattet av GTIN.
EAN er også navnet på organisasjonen bak «European Article Number», opprettet av ulike europeiske handels- og industribedrifter tilbake i 1977. Etter at organisasjonen EAN vokste seg ut av Europa ble navnet på organisasjonen omdøpt til GS1.

Electronic Data Interchange («elektronisk datautveksling» på norsk). Samlebegrep for utveksling av data (integrasjoner). Elektronisk utveksling av data mellom kjøper og selgers datasystem på et dataformat partene enes om. Ofte handler det om utveksling av ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura mellom bedrifter.

UN/EDIFACT er en internasjonal EDI-standard utviklet og administrert av De forente nasjoner (UN/CEFACT), og er en forkortelse for United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. EDIFACT blir i stor utstrekning benyttet som rammeverk for EDI-bransjestandarder både i Norge og resten av verden. I Norge har for eksempel dagligvare-, trelast- og byggevare-, elektro- og sportsbransjen bygget sine spesifikasjoner for EDI-meldinger på EDIFACT.

eFaktura skrevet på denne måten oppfattes nok av mange som bankenes eFaktura i nettbanken. eFaktura defineres og skrives på ulike måter, som for eksempel e-faktura, eller Efaktura, så vi velger å kalle den en forkortelse for elektronisk faktura – det meste som ikke sendes på papir.

EHF er akronym for «Elektronisk Handelsformat» og er en standard for utveksling av elektroniske handelsdokumenter i Norge og over grensen. Faktura har tradisjonelt sett vært det mest vanlige, men andre dokumenter som eksempelvis ordre og ordrebekreftelse kommer mer og mer. Formatet som benyttes er XML og dokumentene sendes via Peppol-nettverket.
Den norske staten har vært og er en pådriver for bruk av EHF for EDI, og allerede i 2012 fastsatt finansdepartementet at alle leverandører til statlige virksomheter i Norge skal sende sine fakturaer i EHF-format. Norge er en del av organisasjonen OpenPeppol og EHF har derfor fått tilsvarende Peppol-format (Peppol BIS 3.0). eSENTRAL har støtte for å utveksle EDI i så vel EHF- som Peppol-format. Dette gjør at norske virksomheter kan benytte EHF-meldinger til å utveksle EDI med handelspartnere utenfor Norge.

Effekten ved bruk av EHF er mer effektivisering og lavere kostnader. IntegrasjonsPartner tilbyr integrasjon for automatisk mottak og utsendelse av EHF-dokumenter.

Enterprise Resource Planning er betegnelsen på programvare som håndterer store deler av en bedrifts virksomhetsområder. Det er også ganske vanlig å omtale enklere systemer som kun ivaretar ordre, lager og regnskap som ERP-systemer.

En EDI-tolk og integrasjonsprogramvare utviklet av IntegrasjonsPartner. Benyttes som plattform i alle IntegrasjonsPartners EDI- og integrasjonsløsninger, både installert lokalt hos bedrifter og som integrasjonstjeneste i nettskyen.

F

Filoverføringsprotokollen FTP (File Transfer Protocol) er en standard nettverksprotokoll som brukes til overføring av datafiler mellom en klient og en server.

G

General Data Protection Regulation, en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU).

GLN (Global Location Number) er et globalt lokasjonsnummer som brukes til å entydig identifisere handelspartnere, juridiske enheter og fysiske lokasjoner.

GraphQL er et åpent spørrespråk som beskriver hvordan en klient skal be om informasjon gjennom et API. GraphQL er således et alternativ til REST-baserte API-er. REST er meget bra for enkle datakilder der ressursene er godt definert. GraphQL er bra for store, komplekse og sammenhengende datakilder.

GS1 er en verdensomspennende non-profit-organisasjon som utvikler og administrerer globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. GS1 er representert i Norge med et kontor i Oslo.

GTIN er en forkortelse for «Global Trade Item Number» og gir en unik identifikasjon av et produkt. GTIN er en global standard og administreres av GS1. I Norge består gjerne vare- eller produktnummeret av 13 siffer og vises som en strekkode. Før GS1 ble opprettet kalte man det isteden EAN.

H

HyperText Markup Language (HTML, hypertekstmarkeringsspråk) brukes til formatering av nettsider. Det er et markeringsspråk med hyperteskt og informasjon som vises i en nettleser.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP), er en standard som primært benyttes på verdensveven for utveksling av informasjon, for eksempel mellom en webserver og nettleseren din slik at du skal kunne lese det du akkurat nå leser.

HTTPS er en sikrere utgave av HTTP med bruk av enten SSL eller TLS for kryptering. Det vil si at sender og mottaker er autentisert og at all informasjon som sendes og mottas er kryptert.

I

Forkortelse for «implementasjonsguide», et dokumentet som beskriver hvordan kommunikasjonsparametere og samhandlingsavtaler skal benyttes for at elektronisk meldingsutveksling skal kunne gjennomføres mellom to handelspartnere.

Er en EDIFACT fakturamelding mellom handelspartnere og kan inneholde elementer som avsender, mottaker, varer/tjenester, betalingsbetingelser og priser/sum.

J

JavaScript er et programmeringsspråk som benyttes blant annet til webutvikling på internett. Kan forkorttes JS og alle moderne nettlesere kan kjøre JavaScript-programmer uten utvideleser.

JSON er et akronym for «JavaScript Object Notation» og er en standard (RFC 4627) for formatering av dokumenter for meldingsutveksling. Navnet til tross kan kan JSON også benyttes av andre programmeringsspråk enn JavaScript og er et noe enklere og mer effektivt format enn XML.

jQuery er et JavaScript-bibliotek som er designet for å forenkle HTML DOM-traversering, samt hendelseshåndtering, CSS-animasjon og Ajax. Det er gratis og åpen kildekode.

K

Key performance indicator. Nøkkeltall på norsk. Evaluerer suksess for en organisasjon, bedrift eller en bestemt aktivitet (for eksempel prosjekter, programmer, produkter og andre initiativer) over tid. Ses ofte i sammenheng med CRO.

O

Open Catalog Interface (OCI) er en standard, en protokoll, som benyttes i punchout-løsninger og som knytter sammen kjøperens innkjøpssystem med leverandørens nettbutikk. OCI ble i sin tid utviklet av SAP, men benyttes i dag av mange ulike systemer. Feltene i OCI-meldingene sørger for riktig mapping av informasjon, eksempelvis produktnavn, antall, enhet, priser og leveringstid.

Lokal programvare, installeres og kjøres på servere/datamaskiner i bedriftens datarom.

Purchase Order Response og betyr ordrebekreftelse. En standard i henhold til UN/D96A-standarden (og tidligere versjoner).

P

Peppol er en forkortelse for Pan European Public Procurement Online og er i utgangspunktet en europeisk digital nettverksinfrastruktur for å utveksle elektroniske forretningsdokumenter (EDI). Peppol-nettverket er administrert av organisasjonen (non-for-profit) OpenPeppol. Også land utenfor EU har tatt i bruk Peppol-formatene for bruk til EDI mellom handelspartnere og antallet medlemsland i OpenPeppol er stadig økende. EHF i Norge er nå tilpasset og kompatible med tilsvarende Peppol-meldinger (Peppol BIS 3.0). eSENTRAL har selvsagt støtte for å utveksle EDI i Peppol BIS 3.0.

Product Information Management, administrasjon av den informasjonen som kreves for å markedsføre og selge produkter via distribusjonskanaler.

Punchout-løsninger benyttes for å forenkle elektronisk handel mellom kjøper og selger (B2B). Kunden benytter sitt eget innkjøpssystem for å bestille varer hos en leverandør, men «puncher» bestillingen i leverandørens webbutikk. Fordelene her er selvsagt at man får oppdatert informasjon om leverandørens varer, lagerstatus og priser. Etter kunden er ferdig med bestillingen blir det opprettet en innkjøpsordre hos kunden. Selve bestillingen vil gå som en EDI-ordre fra kunde til leverandør etter at bestillingen er godkjent hos kunden.

eSHOP har støtte for punchout.

R

REST er en forkortelse for «Representational State Transfer» og er et rammeverk for å lage nettverks-/webapplikasjoner. REST-arkitekturen tillater at meldingene kan utveksles på ulike formater som XML, JSON, HTML og ren tekst og benytter som regel HTTP for overføring. REST er et relativt enklere og mer effektivt alternativ til SOAP.

S

Software as a Service, en abonnerbar skybasert programvare som leveres og administreres som en tjeneste av en ekstern leverandør, mens du får tilgang til løsningen gjennom en nettleser. Dette i motsetning til den tradisjonelle programvarelisensen hvor programvaren er installert lokalt i bedriftens egne datarom.

Search Engine Optimization eller «søkemotoroptimalisering» på norsk. Handler om å skape bedre rangeringer og synlighet i søkemotorer som for eksempel Google, Yahoo osv. for å tiltrekke seg relevante besøkende til respektive nettsted. Benyttes for å få tak i de personene som er på jakt etter det din bedrift tilbyr. Målet er å få best mulig rangering og tiltrekke seg målrettet trafikk.

Filoverføringsprotokollen SFTP (SSH File Transfer Protocol) er en sikker/kryptert versjon av FTP.

SKU er en forkortelse for «Stock Keeping Unit» og kan oversettes til vareenhet. Alle enheter som selges tildeles hver sin unike identifikasjonskode som gir grunnlag for full oversikt over hele varebeholdningen, i butikken og på lageret. Hver kode er bygget opp slik at det er enkelt å identifisere varen.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) er en standard kommunikasjonsprotokoll (RFC 821 og RFC 5321) for hvordan sende e-post mellom datamaskiner i et nettverk, eksempelis internett.

En forkortelse for «Simple Object Access Protocol». SOAP er en protokoll for utveksling av XML-baserte meldinger mellom applikasjoner/systemer i et desentralisert og distribuert miljø. SOAP er plattformuavhengig og fordelene er blant annet høy sikkerhet, formalisert standard og fleksibilitet. Benytter blant annet protokollene HTTP og SMTP for overføring.

Forkortelse for «Serial Shipment Container Code» og er en unik sporbar strekkode administrert av GS1 som brukes for merking og identifisering av leveranser, i all hovedsak paller. SSCC gir detaljert informasjon om alle varer som finnes på pallen og kunden får denne informasjon tilsendt på en pakksedde i forkant av varemottaket slik at kunden vet hva som kommer. Ved hjelp av en strekkodeleser kan SSCC skannes og informasjon om varene kan leses automatisk inn i ERP-systemet. I Norge er det ikke lov å gjenbruke samme SSCC før etter minimum 6 år.

Flere bransjer har krav om avansert pakkseddel og merking av transport. Med bizClick logistics kan man gjøre SSCC-fangst som eSENTRAL kan benytte for å sende avansert pakkseddel. Ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

SSL (Secure Sockets Layer) er en krypteringprotokoll som benyttes for å etablere en sikker linje mellom en webserver og en nettleser.

T

TLS (Transport Layer Security) er en krypteringprotokoll som benyttes for å etablere en sikker linje mellom en webserver og en nettleser. TLS erstattet SSL i 1999.

Mye benyttet uttrykk om å sette bort driften av hele- eller deler av bedriftens varelager/logistikk til en profesjonell part.

U

UNSPSC er et akronym «for The United Nations Standard Products and Services Code» og er en åpen og global standard for å klassifisere produkter og tjenester. Det er GS1 som administrerer dette på vegne av FN og grunnen til systemet er å øke produktiviteten og redusere organisasjonskostnader.  UNSPSC er bygget opp hierarkiske med fem nivåer, noe som gjør at man navigere seg opp og ned for å se mer eller mindre detaljer tilpasset virksomhetens forretningsanalyser.

V

EDI-meldinger i ulike bransjespesifikke formater, som eksempelvis ordre og ordrebekreftelser i dagligvarebransjen, kan sendes via såkalte meldingssentraler. De ulike tilbyderne av meldingssentraler rundt omkring i verden har etablert samtrafikkavtaler og knyttet sine meldingssentraler sammen, tilsvarende slik vi har det i internett- og telefoniverden. Sammen blir dette et stort meldingsnettverk som gjør at en kunde tilknyttet én meldingssentral kan sende EDI-meldinger til en leverandør tilknyttet en annen meldingssentral. Et slikt meldingsnettverk for EDI omtales som VAN på engelsk, en forkortelse for «Value-added Network».

I Norge organiserer Samtrafikk (samtrafikk.no) samarbeidet mellom tjenesteleverandørene av meldingssentraler. I Sverige har NEA, i Danmark NemHandel og i Finland Tieke tilsvarende nettverkssamarbeid. Og vi har samarbeid på tvers av landene.

Et alternativ til meldingssentral er offentlige Peppolaksesspunkt, men her er meldingsformatene begrenset til Peppol-/EHF-formater. Et annet alternativ er å overføre EDI-dokumenter direkte via FTP– eller SFTP-server tilkoblet Internett, eller å sende og motta via e-post. Det finnes også muligheter å utveksle EDI-data mellom systemer ved å benytte API-er eller direkte databasetilgang.

eSENTRAL kan hente og levere EDI-meldinger mellom meldingssentral og ulike ERP-systemer, eller på alle metoder nevnt over, og dermed bistå din virksomhet i å sende og motta EDI fra kunder og leverandører på en effektiv og rask måte.

W

Webservice sørger for maskin-til-maskin-kommunikasjon over nettet og definerer ressurser/tjenester som kan nås via et definert og standardisert grensesnitt (API). Ressursene eller tjenestene som leveres via dette gresesnittet kan i prinsippet være hva som helst, men vanlig er det å levere eller hente data. En webservice er beskrevet med et XML-format: WDSL (Web Service Description Language). Dette beskriver de tjenestene webservicen leverer og hvordan vi skal nå dem.WMS Warehouse Management System. Et datasystem for å organisere og håndtere effektiv drift av et lager. Et WMS-system kan være betegnelsen på bedriftens eget lagersystem eller som datasystemet som 3.parts logistikkleverandører benytter.

X

Forkortelse for Extensible Markup Language. XML brukes for å dele strukturerte data mellom systemer. XML er et tekstbasert filformat som organiserer data i en hierarkisk struktur, leselig for mennesker og maskiner. Merker, eller tagger, gir informasjon om hva innholdet er.

X.400 er en noe utdatert e-postbasert kommunikasjonsprotokoll for EDI mellom to handelspartnere (B2B). EDI-meldinger kan eksempelvis være ordre, pakkseddel og faktura.  X.400-standarden ble etablert helt tilbake i 1984 av CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique). X.400 krever egne X.400-leverandører og lukkede X.400-nettverk, og benytter mailbokser for å sende og lagre EDI-meldinger. EDI med X.400 er i dag ikke vanlig i Norge, først og fremst er det et færre og færre antall handelspartnere i Europa som krever dette.