Hvs er DESADV?

DESADV er en forkortelse for «DESpatch ADVice» og er en elektronisk versjon av pakkseddelen. Denne EDIFACT-meldingen inneholder informasjon vedrørende leveransen. I sin enkleste form inneholder den avsender, mottaker, leveransetid og varer og antall, men kan også inneholde mer detaljert informasjon om alle produktene per pall.

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok