Hva er EDIFACT?

UN/EDIFACT er en internasjonal EDI-standard utviklet og administrert av De forente nasjoner (UN/CEFACT), og er en forkortelse for United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. EDIFACT blir i stor utstrekning benyttet som rammeverk for EDI-bransjestandarder både i Norge og resten av verden. I Norge har for eksempel dagligvare-, trelast- og byggevare-, elektro- og sportsbransjen bygget sine spesifikasjoner for EDI-meldinger på EDIFACT.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok