Integrasjon og Automatisering

Vi er eksperter på integrasjon og datakonvertering og har satt skreddersøm og avvikshåndtering i system

Integrasjon og Automatisering i skyen og på jorden – cloud & on premise


Vi har jobbet med integrasjon og automatisering mot økonomi-, logistikk- og ulike fagsystemer siden slutten av 90-tallet. Integrasjon med tradisjonelle, såkalte «on premise-systemer» installert hos kunde eller i datasentre har vært dominerende og er fortsatt en stor del av vår hverdag. Visma Business, Visma Global, SAP, Microsoft Dynamics, Multicase, Mamut, Axia, Apport, Handyman, Lindbak Retail og en lang rekke andre systemer står på denne listen.

​NYHET! Vi har utviklet eSENTRAL CLOUD – en avansert integrasjonsløsning i nettskyen, med spesielt fokus på automatisering av prosesser i Visma.net ERP. I tillegg er vår lager- og distribusjonsløsning, den mobile selgerløsningen og våre netthandelsløsninger integrert med Visma.net ERP. Sammen med Visma og din Visma-forhandler leverer vi en avansert, automatisert og kostnadseffektiv ERP-løsning i skyen.

 

Utforsk noen av våre smarte integrasjoner

Her er noe av det vi kan løse for deg


Integrasjon – Lagerhotell
Punch-out og innkjøpsportaler
Elektronisk faktura
EDI bransjeløsninger
Integrasjon – Produkt og pris
Integrasjon – Interne systemer
Integrasjon – Regnskap
EHF-Katalog, innkjøpsportaler og varedatabaser

Vår robuste integrasjonsprogramvare

- eSENTRAL er motoren bak alle våre integrasjoner

eSENTRAL

eSENTRAL er motoren bak alle våre integrasjoner, og med eSENTRAL kan du utveksle data med dine kunder, leverandører eller andre interne eller eksterne datasystemer.

eSENTRAL er ofte installert tett på forretningssystemet, men kan også leveres som en integrasjonstjeneste i nettskyen!

Løser dine utfordringer

 

Bedrifter møter krav om EDI, etablerer netthandel, kobler seg til portaler eller innfører eFaktura. På den ene siden handler det om å imøtekomme kravene til de store kundene. På den annen side handler det om å effektivisere sin egen drift. eSENTRAL er utviklet spesielt for å løse nettopp slike utfordringer!

Et viktig verktøy

 

Vi vet at det dreier seg om langt mer enn å kunne sende EDIFACT, XML eller flate filer! Avanserte integrasjons- og konverteringskomponenter er selvsagt avgjørende, men for bedriften er eSENTRALet viktig verktøy for overvåking, kontroller og behandling av avvik.

En løsning for alle

 

eSENTRAL benyttes av alt fra småbedrifter med noen få ansatte til store kjeder, handels- og industribedrifter.

Våre kunder benytter forretnings-systemer som Visma Business, Visma Global, Multicase, SAP, Mamut, Microsoft Dynamics NAV, AX med flere.

eSENTRAL - tilpasset din virksomhet

eSENTRAL Professional

Når data skal flyte hyppig mellom ditt forretningsystem og andre interne og eksterne systemer, er eSENTRAL Professional den rette integrasjonsløsningen.

eSENTRAL Enterprise

Når man han flere juridiske enheter “under samme tak” håndterer eSENTRAL Enterprise ekstern intergrasjon og meldingsutveksling for alle enhetene.

eSENTRAL Multiklient

Når man skal kjøre ett sett med integrasjoner mot en rekke databaser, filområder, FTP-kontoer og lignende er eSENTRAL Multiklient helt perfekt!

eSENTRAL Professional


Når data skal flyte hyppig mellom ditt forretningssystem og andre interne og eksterne systemer, er eSENTRAL Professional den rette integrasjonsløsningen.

Ved hjelp av tidsstyring, avansert logging, sikkerhetskopiering og varslinger ivaretas en sikker og effektiv meldingsflyt.

eSENTRAL Professional benyttes som et integrasjonslag rundt økonomisystemet for å ivareta automatisk dataflyt til/fra webshop, lagerhotell, innkjøpsportaler og kunder/leverandører ved hjelp av EDI.

eSENTRAL Enterprise


eSENTRAL Enterprise er flerfirmautgaven av Professional. Når man har flere juridiske enheter “under samme tak” håndterer eSENTRAL Enterprise ekstern integrasjon og meldingsutveksling for alle enhetene.

Ved behov for integrasjoner mellom enhetene kan også eSENTRAL Enterprise benyttes dersom ERP-løsningen i seg selv ikke løser alt man ønsker å oppnå.

eSENTRAL Multiklient


eSENTRAL Multiklient kan kjøres i kombinasjon med både Professional og Enterprise. Der man skal kjøre et sett med integrasjoner mot en rekke ulike databaser, filområder, FTP-kontoer og lignende er eSENTRAL Multiklient helt perfekt!

Vi har kjeder som selv administrerer og overvåker dagsoppgjør fra POS til regnskapssystem for noen hundre butikker i en og samme Multiklientløsning.

Andre genererer EDI-faktura og prisfiler til hundrevis av bedriftskunder hver eneste dag gjennom løsningen. Det handler om å automatisere på en sikker og oversiktlig måte.

Kontakt meg, så hjelper jeg deg med å finne riktig løsning til ditt prosjekt


Henning André Hansen

Key Account Manager
Telefon: 90 57 81 53
E-post: Send epost