fbpx

Integrasjoner og automatisering

Jobb smartere med automatisering og integrasjoner


Vi er eksperter på EDI, integrasjon og automatisering, og vi hjelper deg gjerne med å digitalisere og effektivisere din bedrift. Som navnet vårt tilsier så involverer integrasjoner de fleste av våre prosjekter.

De aller fleste bedrifter har investert i gode IT-systemer, men ikke alle har sørget for at disse systemene snakker sammen. Det kan være snakk om alle typer systemer: produksjon, lager, logistikk, salg, innkjøp, økonomi (ERP-system), timeregistrering, prosjekt. Integrasjoner er nøkkelen til en effektiv organisasjon. Det at systemene utveksler informasjon, oppdaterer hverandre og automatisk setter i gang prosesser, er helt essensielt for at din virksomhet skal være konkurransedyktig og overleve i dagens og morgendagens marked. Integrasjoner er derfor et strategisk anliggende.

 

Automatisering


Manuell registrering av samme data i ett eller flere systemer er ikke bare kjedsommelig, tungvint og ineffektivt, men øker også risikoen vesentlig for feil. Og hvilke data skal man da stole på er korrekte? Velfungerende integrasjoner sørger for at informasjon automatisk flyter mellom virksomhetens ulike systemer uten manuell oppdatering og kontroll. Og mellom dine systemer og kundens systemer. Og til og fra leverandørens systemer.

Vi bestreber hele tiden å automatisere flest mulige prosesser. Kommer det en bestilling inn fra en kunde, vil vi at det automatisk skal gå ut en ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura til kunden. Og automatisk en plukkordre til lageret. Uten at noen i din bedrift har utført noen manuelle rutiner. Det er dette vi kaller automagisk. Og det er dette som gjør at bedriften blir mer kostnadseffektiv og konkurransedyktig. Som sørger for fornøyde kunder. Og som også resulterer i mer fornøyde ansatte. Fordi de isteden kan jobbe med mer spennende og interessante oppgaver. Som å analysere, forbedre og selge mer.

 

ikon esentral orange

Strategisk forankring


For å lykkes med systemintegrasjoner, anbefaler vi en strategisk forankring og tydelige mål. IntegrasjonsPartner har lang erfaring med digitalisering og effektivisering av prosesser og vi har rådgivere som kan hjelpe din bedrift å utarbeide, effektuere og følge opp konkrete planer. Vi kan også innledningsvis bistå med ROI-analyser for å kartlegge økonomiske og organisatoriske gevinster.

Datakvalitet


Før man begynner på et integrasjonsprosjekt er det essensielt å ha kontroll på grunndata (eller «masterdata»). Vi har prediket dette i alle år og en økt digitaliseringstakt gjør ikke kravene til datakvalitet noe mindre. Konsekvenser av feil i grunndata kan være mange og i verste fall katastrofale. Det er derfor særdeles viktig at virksomheten har en plan og struktur for alle grunndata og det finnes god kompetanse om dette. Vi, eller en av våre gode partnere, kan selvsagt også bistå dere i dette arbeidet.

Datakilder og grensesnitt


eSENTRAL er en svært fleksibel integrasjonsmotor som håndterer alle typer systemer, datakilder og grensesnitt like godt. Gjennom mange år har vi utviklet og tilpasset eSENTRAL til stadig flere og flere systemer, så det er svært sannsynlig at vi allerede har erfaring fra dine systemer. Enten datakilden eller grensesnittet er databaser, forskjellige filformater eller ulike typer API-er.

Integrasjonsprosjekter


Vi er opptatt av å levere bedre enn forventet. Både med tanke på tid og kvalitet. Integrasjonsprosjekter kan være komplekse som involverer mange systemer og parter, og det er mange viktige detaljer som skal på plass. Da er det godt å vite at vi har erfarne konsulenter med lang erfaring og standardisert leveransemetodikk som tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Prosjektet innledes gjerne med en workshop for nærmere detaljert kartlegging av prosesser, integrasjonsmetoder og meldingsdata.

Der hvor prosjektet har en viss størrelse og/eller kompleksitet er det nødvendig at det benyttes en prosjektleder. Finnes en slik prosjektleder internt i bedriften, eller hos systemforhandleren, er dette bra. Alternativt kan vi bidra med en slik rolle.

Det er ikke uvanlig med endringer underveis og dette blir ivaretatt i henhold standard prosedyre.

En viktig del av leveransen er testing. Alle prosesser testes nøye, og integrasjoner og meldinger valideres før de blir satt i produksjon

Support og videreutvikling


Når integrasjonsløsningen er ferdig implementert hjelper vi deg å supportere og videreutvikle løsningen. Organisasjoner endres kontinuerlig og det samme gjør behovet for informasjon og systemer. Da er det godt å vite at våre integrasjonsløsninger skalerer i takt med din virksomhet og vil hele tiden kunne tilpasses nye behov. Er det et nytt system som skal integreres, består resten av løsningen og det blir kun nye tilleggsmoduler tilpasset det nye systemet. På samme vis endres integrasjonsløsningen dersom det er et system virksomheten ikke lenger har behov for: Integrasjonsmodulene og tilhørende kostnader for dette systemet blir fjernet, mens resten av løsningen består. Enkelt og greit!

Integrasjonsløsningen supporteres av vår kundeservice. Vi kan også sette opp overvåking av integrasjonene som varsler om eventuelle feil. Vi tilbyr også avviksvarsling som melder fra dersom noe man forventer skal skje, ikke skjer.

eSENTRAL


Vi leverer som nevnt smarte integrasjoner og EDI-løsninger som forenkler og effektiviserer. Integrasjonsplattformen vår, som får det magiske til å skje, er eSENTRAL.

ikon esentral orange