EDI Bransjeløsninger

Hos oss finner du kunnskap om og programvare tilpasset en rekke bransjer. Vi har mer enn 15 års erfaring med EDI-løsninger i Norge, Sverige og Danmark. Gjennom å ha levert programvareløsninger til over 500 bedrifter, har vi tilegnet oss mye kunnskap som våre kunder nyter godt av.

Dette er et lite utvalg av de bransjene vi jobber med:  Dagligvare, Service og tjenester, Sport og fritid, Landbruk og matproduksjon, Regnskap, Gjenvinning, Grossisthandel, Helse og farmasi, Trelast og byggevare, Sport, VVS, Elektronikk, Hotell og reiseliv, Møbel og Bil.


Effektiv handel med EDI

Bruker bedriften din mye tid på å manuelt punche ordrene inn i forretningssystemet og manuelt sende ut ordrebekreftelser, pakksedler og fakturaer? Ville det ikke være mer hensiktsmessig at ordrene fra kunder kommer automatisk inn i forretningssystemet? Og at ordrebekreftelser, pakksedler og fakturaer blir automatisk sendt ut? Uten at de ansatte trenger å utføre manuelle oppgaver.

EDI er forkortelse for Eletronic Data Interchange, eller på norsk elektronisk datautveksling. Det betyr å erstatte sending av papirdokumenter med prosessen med å utveksle forretningsdokumenter direkte mellom IT-systemene til forretningspartnere uten manuell håndtering.

 

Fordeler med EDI

Fordelene med EDI er åpenbart store og flere:

 • Stor tids- og kostnadsbesparelse. Automatisering øker effektivisering og manuell registrering betyr unødvendig tidsbruk
 • Manuell registrering øker også sannsynlighet for feilregistrering
 • Feilsendte varer og returer har høy kostnad. Antallet feilsender blir sterkt redusert med EDI
 • Håndskrevne pakksedler kan medføre feiladressering, eventuelt feiltolking av utydelig håndskrift
 • Høyere servicegrad og mer fornøyde kunder
 • Å gå vekk fra papir betyr mer miljøvennlig
 • Fortolling tar kortere tid og enklere handel på tvers av grensene

Noe av det første vi begynte med etter at IntegrasjonsPartner ble startet i 1997, var å lage EDI-løsninger for dagligvarebransjen. EDI, var et krav de store markedsaktørene i bransjen satte til sine leverandører og kunder, men den gang var dette svært kostbart å implementere. Vi utviklet derfor løsninger for at dette skulle bli mindre kostbart slik at flere kunne ta det i bruk.

eSENTRAL var i begynnelsen en EDI-tolk og etter mange års videreutvikling er eSENTRAL nå en komplett løsning for integrasjoner og EDI. eSENTRAL kobler seg mot forretningssystemet og henter og sender automatisk ut EDI-dokumenter mellom virksomheten og forretningspartnerne.


 

EDI for alle bransjer

Siden slutten av 90-tallet er det utviklet EDI-standarder for de fleste bransjer og IntegrasjonsPartner har også vært med å utarbeide slike bransjestandarder. Bransjer vi har  god kunnskap og lang erfaring fra er blant annet:

Eksempler på dokumenttyper brukt i EDI

Her er eksempler på dokumenter som benyttes innen elektronisk handel (E-handel):

 • Vare- og priskatalog
 • Tilbud
 • Ordrer/bestilling
 • Ordrebekreftelse
 • Faktura
 • Produktdokumentasjon
 • Pakkseddel/leveringsinstrukser
 • Transport og toll
 • Betaling

Eksempler på dokumenttyper brukt i EDI

For alle bedrifter det selvsagt kritisk at ordrer og andre dokumenter kommer inn og at varer blir sendt ut. eSENTRAL kan overvåke EDI-flyten og varsle dersom eksempelvis en kundes server ikke er tilgjengelig slik at ordrene ikke mottas. Les mer om overvåking og avviksvarsling her.

Meldingssentral og PEPPOL

EDI-meldinger kan sendes mellom avsender og mottaker på forskjellig måter. En ofte benyttet metode er bruk av FTP– eller SFTP-server. eSENTRAL kan hente og levere handelsdokumenter på en slik server. I tillegg benyttes også ofte egne nettverk for sending av EDI-dokumenter og eSENTRAL kan selvsagt også levere via meldingssentral. EHF blir mer og mer vanlig og vi tilbyr selvfølgelig også sending av EDI via PEPPOL-nettverket.

Kontakt oss for bistand

EDI-standarder og formater er ikke likefremt enkelt. Hva betyr XML eller EDIFACT? Hva gjør man for å få SSCC korrekt på pakkseddelen? Kontakt oss så hjelper vi deg.