Hva er PEPPOL?

PEPPOL er en forkortelse for Pan European Public Procurement Online og er en europeisk organisasjon og digital nettverksinfrastruktur for å utveksle elektroniske forretningsdokumenter basert på EHF-formater.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok