Avviksvarsling

Varslingrutiner ved feilsituasjoner har integrasjonsløsningen eSENTRAL hatt i mange år, men vi har erfart at en del avvik likevel oppdages alt for sent.

Vi nå tatt varslingrutiner steget videre og utviklet en ny løsning som kan hjelpe kundene våre å oppdage disse situasjonene i tide ved å sette opp tidsbaserte varslingsrutiner.

Nyheten avvikvarsling i serien SmartMonitor melder derfor om at noe som var forventet å skje, ikke skjedde.