Hva er ERP?

ERP er en forkortelse for Enterprise Resource Planning er betegnelsen på programvare som håndterer store deler av en bedrifts virksomhetsområder. Det er også ganske vanlig å omtale enklere systemer som kun ivaretar ordre, lager og regnskap som ERP-systemer.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok