eSENTRAL Multikanal optimaliserer fakturadistribusjon

Multikanal er en tjeneste som gir din bedrift mulighet til å sende faktura på akkurat den måten kunden ønsker å motta den

                      

 

Multikanal er en ny funksjon som tilhører integrasjonsfamilien. Det er en løsning som sørger for at bedriften sender ut faktura på akkurat det formatet (kanal) som kundene ønsker det.

Høsten 2021 gikk vår kunde SIM gikk over tjenesten multikanal, en løsning som sørger for at bedriften sender ut faktura på akkurat det formatet (kanal) som kundene ønsker det. Da vi i år introduserte kunden var de positive til å bytte, da de ønsket en mer effektiv fakturering, avtalehåndtering og distribuering av faktura, – og det å forholde seg til én leverandør.

Multikanal fint for nettopp dette ettersom det er en integrasjon som håndterer alt fra eFaktura til papir. SIM har stort fokus på miljø og innbyggerne i området har siden 1998 kildesortert husholdningsavfall i fire dunker; papir, bio, glass, metall og rest, derfor er også målet til kunden at også at flest mulig skal motta fakturaen digitalt som også er en fin besparelser for miljøet.

Erfaringen til SIM etter utsendelse til første kommune etter omlegging til Multikanal, er at antallet kunder som ønsker faktura på papir har gått ned fra ca. 2000 til ca. 200. En formidabel nedgang! Fakturautsendelse er en svært kritisk prosess for SIM og eSENTRAL er satt til opp varsling hvis noen feil oppdages.

Effektiv fakturadistribusjon

eSENTRAL Multikanal kan illustreres slik:

Fordelene med bruk av Multikanal er mange:

  • Én måte å håndtere all utsendelse av fakturaer
  • Kundene velger selv i hvilken kanal fakturaen skal mottas
  • Dette gir større fleksibilitet og enklere betaling
  • Enkel og effektiv kundekommunikasjon
  • Mindre feil og reduserte kostnader
  • Raskere innbetalinger gir bedre likviditet
  • Mindre papir gir økt miljøgevinst
  • Tjenesten gir full oversikt og sporbarhet