Hva er OCI?

Open Catalog Interface (OCI) er en standard, en protokoll, som benyttes i punchout-løsninger og som knytter sammen kjøperens innkjøpssystem med leverandørens nettbutikk. OCI ble i sin tid utviklet av SAP, men benyttes i dag av mange ulike systemer. Feltene i OCI-meldingene sørger for riktig mapping av informasjon, eksempelvis produktnavn, antall, enhet, priser og leveringstid.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok