Hva er App?

App er en forkortelse for det engelske ordet «application», på norsk «applikasjon», i betydningen et dataprogram med spesiell oppgave.

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok