Hva er Aksesspunkt?

Aksesspunkt i vår sammenheng er en del av infrastrukturen for å sende og motta elektroniske dokumenter som eksempelvis ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura, mellom bedrifter i Norge og til utlandet. Det kan sammenliknes med et postkontor som sender og mottar elektroniske dokumenter på din bedrifts vegne. Alle aksesspunkt henger sammen med andre aksesspunkt slik at når en bedrift registrerer seg hos en aksesspunktleverandør vet alle andre hvordan denne bedriften skal nås når dokumenter sendes. IntegrasjonsPartner tilbyr aksess til de to aksesspunktnettverkene som benyttes i Norge; Samtrafikk.no og PEPPOL.

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok