Hva er ASP?

ASP er en forkortelse for Application Service Provider og enkelt forklart er dette en leverandør som levererer IT-tjenester som en tjeneste over internett eller leid lukket nett (IP VPN).

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok