Hva er IG?

IG er en gorkortelse for «implementasjonsguide», et dokumentet som beskriver hvordan kommunikasjonsparametere og samhandlingsavtaler skal benyttes for at elektronisk meldingsutveksling skal kunne gjennomføres mellom to handelspartnere.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok