Hva er EHF?

EHF er akronym for «Elektronisk Handelsformat» og er en standard for utveksling av elektroniske handelsdokumenter i Norge og over grensen. Faktura har tradisjonelt sett vært det mest vanlige, men andre dokumenter som eksempelvis ordre og ordrebekreftelse kommer mer og mer. Formatet som benyttes er XML og dokumentene sendes via PEPPOL-nettverket. Effekten ved bruk av EHF er mer effektivisering og lavere kostnader. IntegrasjonsPartner tilbyr integrasjon for automatisk mottak og utsendelse av EHF-dokumenter.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok