Hva er GTIN?

GTIN er en forkortelse for «Global Trade Item Number» og gir en unik identifikasjon av et produkt. GTIN er en global standard og administreres av GS1. I Norge består gjerne vare- eller produktnummeret av 13 siffer og vises som en strekkode. Før GS1 ble opprettet kalte man det isteden EAN.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok