Hva er CSS?

CSS er et akronym for Cascading Style Sheet og forteller hvordan HTML-elementer vises på eksempelvis en webside. CSS er et effektivt virkemiddel for å kontrollere utseende på en gruppe websider og oppsettet lagres i en .ccs-fil.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok