Hva er SaaS?

Software as a Service, en abonnerbar skybasert programvare som leveres og administreres som en tjeneste av en ekstern leverandør, mens du får tilgang til løsningen gjennom en nettleser. Dette i motsetning til den tradisjonelle programvarelisensen hvor programvaren er installert lokalt i bedriftens egne datarom.

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok