Hva er Big data?

Big data, eller «stordata» på norsk, er datasett som er så store, ustrukturte og/eller komplekse at de er vanskelige å analysere med vanlige datateknikker.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok