Hva er cXML?

cXML er en protokoll basert på XML og er en forkortelse for commerce eXtensible Markup Language. cXML ble utviklet av Ariba tilbake i 1999 med tanke på utveksling av forretningsdokumenter mellom parter og benyttes i dag til blant annet EDI og i punchout-løsninger. cXML er et alternativ til OCI. Ariba ble kjøpt opp av SAP i 2012.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok