Hva er EDI?

EDI er en forkortelse for Electronic Data Interchange («elektronisk datautveksling» på norsk). Samlebegrep for utveksling av data (integrasjoner). Elektronisk utveksling av data mellom kjøper og selgers datasystem på et dataformat partene enes om. Ofte handler det om utveksling av ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura mellom bedrifter.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok