Hva er XML?

Forkortelse for Extensible Markup Language. XML brukes for å dele strukturerte data mellom systemer. XML er et tekstbasert filformat som organiserer data i en hierarkisk struktur, leselig for mennesker og maskiner. Merker, eller tagger, gir informasjon om hva innholdet er.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok