Hva er SSL?

SSL (Secure Sockets Layer) er en krypteringprotokoll som benyttes for å etablere en sikker linje mellom en webserver og en nettleser.

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok