Hva er AS2?

AS2 er en forkortelse for «Application Statement 2» og er en kommunikasjonsprotokoll for EDI. AS2 sender EDI-filer over internett via HTTP og har innebygget støtte for bekreftelse av mottatt EDI-melding (MDN: Message disposition notication), samt mulighet for både kryptering og signering av EDP-meldingene med bruk av sertifikater.

AS2 benyttes ikke mye i Norge, først og fremst dersom en utenlandsk handelspartner krever det.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok