Hva er GDPR?

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation, en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU).

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok