Hva er INVOIC?

INVOIC er en EDIFACT fakturamelding mellom handelspartnere og kan inneholde elementer som avsender, mottaker, varer/tjenester, betalingsbetingelser og priser/sum.

 

Lær mer om andre forkortelser og fremmedord i vår ordbok